Kiếp Không Nhà ...

  • tilun

    khoảng 2 10 năm trước
  • ooh poor guy ... cái kiếp tha hương là như vậy áh :( luôn trông về "Mẹ" nhưng sao mà xa vời quá :(

  • autumnl0v3

    khoảng 2 10 năm trước
  • đọc bài viết của bạn tôi chợt nhớ tới 1 câu chuyện của 1 người bạn bên cali. có 1 ông kia nhà có business va rất giâu có, thang con trai thi học bác sỉ. con gái thi học kỷ sư, moi đứa ơ tiểu bang khác nhau...khi nhà báo phỏng vấn về ong ta, thi ông ta nói 1 câu..."eventhough i own alot of businesses and wealthy, but i still don't have a house"....ong ta la nguoi viet by the way...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group