Ổ đĩa không đọc được đĩa

 • hatbn

  khoảng 2 10 năm trước
 • Xin các bạn chỉ bảo giúp mình.Máy mình mới dùng hơn 1nam thôi
  Trước đây khi bỏ đĩa vô đọc tốt bình thường nhưng không hiểu sao thời gian gần
  đây bỏ một số đĩa vào chạy một số đĩa thì chạy được, một số đĩa thì mãi một lúc lâu sau mới chạy được ( mà mỗi lần click chuyển hình trong đĩa thì chờ mãi mới
  chuyển sang hình khác được ).Còn có một số đĩa cho vào thì không đọc được luôn
  Từ khi mình dùng chưa burn được gì cả. Ổ này của mình chỉ ghi được CD-R
  Vừa rồi mình mới mua thêm ổ ghi DVD thì đọc được tốt các đĩa mà không đọc ở ổ
  ghi CD cũ của mình.( và burrn cũng được )
  Vậy mong các bạn giúp mình tìm ra lỗi ở ổ ghi CD cũ của mình.Mình mới không có rành cho lắm xin các bạn chỉ bảo từng bước.
  Cảm ơn trước sự giúp đỡ của các bạn.

 • lannguyen

  khoảng 2 10 năm trước
 • Ổ CD cũ của bạn bị mòn mắt đọc, thay khoảng 70k VND, nhưng tốt nhất là thay cái mới Giggling

 • bvtp

  khoảng 2 10 năm trước
 • hatbn wrote:Xin các bạn chỉ bảo giúp mình.Máy mình mới dùng hơn 1nam thôi
  Trước đây khi bỏ đĩa vô đọc tốt bình thường nhưng không hiểu sao thời gian gần
  đây bỏ một số đĩa vào chạy một số đĩa thì chạy được, một số đĩa thì mãi một lúc lâu sau mới chạy được ( mà mỗi lần click chuyển hình trong đĩa thì chờ mãi mới
  chuyển sang hình khác được ).Còn có một số đĩa cho vào thì không đọc được luôn
  Từ khi mình dùng chưa burn được gì cả. Ổ này của mình chỉ ghi được CD-R
  Vừa rồi mình mới mua thêm ổ ghi DVD thì đọc được tốt các đĩa mà không đọc ở ổ
  ghi CD cũ của mình.( và burrn cũng được )
  Vậy mong các bạn giúp mình tìm ra lỗi ở ổ ghi CD cũ của mình.Mình mới không có rành cho lắm xin các bạn chỉ bảo từng bước.
  Cảm ơn trước sự giúp đỡ của các bạn.

  Mới có 1 năm muh đem đi bảo hành đi Grin

 • sennix

  khoảng 2 10 năm trước
 • Ổ CD 1 năm mà bạn đem ra bảo hành cũng như không à bạn ơi. Bởi vì người bán ít để ý lằm. Ổ mới tương đối rẻ nên mình nghĩ bạn nên mua ổ mới đi. Với lại nếu bạn mua ổ ghi DVD rồi thì cần gì cái ổ cũ nữa bởi ví ghi DVD được thì ít nhất nó cũng ghi CD với tốc độ 24x.
  Nếu bạn muốn chỉnh hai cái cùng chạy thì phải chỉnh cái jumper (cái cục nhựa gắn đằng sau cái ổ). Bạn điều chỉnh ổ mới của bạn là master, còn ổ cũ là slave rồi sau đó gắn cái cable IDE vô secondary IDE của mainboard, thế là xong. Khi khởi động máy mà bạn chỉnh khởi động Drive thì ổ Master luôn luôn đi đầu tiên.
  Have fun !!!

 • hatbn

  khoảng 2 10 năm trước
 • sennix wrote:Ổ CD 1 năm mà bạn đem ra bảo hành cũng như không à bạn ơi. Bởi vì người bán ít để ý lằm. Ổ mới tương đối rẻ nên mình nghĩ bạn nên mua ổ mới đi. Với lại nếu bạn mua ổ ghi DVD rồi thì cần gì cái ổ cũ nữa bởi ví ghi DVD được thì ít nhất nó cũng ghi CD với tốc độ 24x.
  Nếu bạn muốn chỉnh hai cái cùng chạy thì phải chỉnh cái jumper (cái cục nhựa gắn đằng sau cái ổ). Bạn điều chỉnh ổ mới của bạn là master, còn ổ cũ là slave rồi sau đó gắn cái cable IDE vô secondary IDE của mainboard, thế là xong. Khi khởi động máy mà bạn chỉnh khởi động Drive thì ổ Master luôn luôn đi đầu tiên.
  Have fun !!!

  Cảm ơn bạn đã cho mình ý kiến vậy

 • linhsang

  khoảng 2 10 năm trước
 • Sang nghỉ ổ bạn mòn nửa mắt rồi, thay thì cũng tiếc quá xá há nhưng phải làm thôi không thì tiền mất mà cuối cùng thì nó vẫn ì ạch thế thôi bạn à.

 • sidebyside

  khoảng 2 10 năm trước
 • Bạn tháo ổ đó ra xem trên mắt đọc có con con biến trở rất bé chỉnh cường độ dòng đấy và hai con ốc chỉnh độ lên xuống của mắt đọc thử chỉnh lên một chút xem sạo Mình nghĩ có thể khả dĩ hơn đấy


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group