Tiển em theo chô`ng

 • DreamNevaComeTrue

  khoảng 2 10 năm trước
 • Rô`i em cũng bước theo chô`ng
  Xe hoa nga`y cưới vui lo`ng hay chưa?
  Chuyện ti`nh nga`y sữa nga`y xưa
  Em xem như những lá xưa thay ma`u............. :(

 • phuongle

  khoảng 2 10 năm trước
 • rồi em cũng bước theo chồng
  anh đành ôm hận nỗi lòng buồn hiu
  còn gì ngày tháng bên nhau
  đâu rồi những lúc buồn vui thuở nào

 • Song_bien

  khoảng 2 10 năm trước
 • tiến hết gzồi còn ai ở lợi với tui ??? :D


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group