bạn nghỉ gì về tình yêu ?

  • phoipha

    khoảng 2 10 năm trước
  • YMM wrote:Tình yêu có nhiều khi làm cho người ta tươi mát mà nhiều lúc cũng làm cho người ta đau khổ. Nên yêu vừa vừa là đủ rồi yêu nhiều thì cũng sẽ chịu nhưng vị như cobevotinh05 listed bây giờ hihí .....

    tười mát mà bạn nói là tươi mát kiểu gì vậy ? Grin


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group