xSat

 • vhaicntt

  khoảng 2 10 năm trước
 • Có ai biết gì về cái đầu Xsat của tàu hoạc bất cứ cái gì liên quan đến cái thẻ của nó thì PM tôi nhá, tôi đang có 1 thiết bị để ghi và đọc thẻ của đầu này nhưng không rõ lắm về cách sử dụng
  mail:
  Vhaicntt@gmail.com
  Yahoo:
  vhaicntt2007@yahoo.com


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group