làm sao download

 • jenny_nguyen243

  khoảng 2 10 năm trước
 • có ai chỉ mình làm sao download nhac hay something mình muôn vào cell phone ....có phải cần usb không nói cho mình nghe với thank you Confused ???

 • icycool

  khoảng 2 10 năm trước
 • you either need a data usb cable or a bluetooth dongle

 • yingzhou002

  khoảng 1 10 năm trước
 • Bạn đang dùng điện thoại nào thế! Điện thoại bình thường thì dùng cable có sẵn theo máy! Còn những máy có thẻ nhớ thì dùng card reader! Grin

 • tranduchuy

  khoảng 1 10 năm trước
 • không hiểu làm sao mà mình dùng Samsung D-600 nhưng mà chỉ dl được nhạc từ Computer sang cellphone, còn Videos clips và ảnh thị kô được là sao vậy mấy bạn?

 • Thao..<3

  khoảng 1 10 năm trước
 • U need Bluetooth usb stick =)
  Cho gì vao cell phone cũng được hết ..

 • yingzhou002

  khoảng 1 10 năm trước
 • Bạn phải convert sao định dạng phù hợp thì điện thoại mới xem được! :D


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group