Bói Tay

 • OngBi

  khoảng 2 10 năm trước
 • ( sưu tầm by tran67 )  Tướng Tay (theo sách cuả Tú Can nhà sách Sóng biển Hải Phòng phát hành năm 1952)
  Chia làm bát quái :
  Kiền, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài
  Tốn (5) Ly (6) Khôn (7)

  Chấn (4) ------------- Đoài (8)

  Cấn (3) Khảm (2) Kiền (1)

  &am p;am p;nb sp;Gần kẻ giửa của ngón tay trỏ và ngón tay giửa là cung Tốn (5)
  Gần kẻ giửa của ngón tay giừa và ngón tay vô danh là cung Ly (6)
  Gần kẻ giửa của ngón tay vô danh và ngón út là cung Khôn (7)
  Gần cườm tay ( bên phải của ngón út ) là cung Kiền (1)
  Giửa cung Khôn và cung Kiền là cung Đoài (8)
  Gần cườm tay ( bên trái của ngón cái ) là cung Cấn (3)
  Giửa cung Cấn và cung Kiền ( gần cườm tay )là cung Khảm (2)
  Cung Chấn (4) nằm cách cung Cấn một đốt tay .


  1)Cung Kiền chủ về Phúc Đức (ở gò Thaí Âm gần cườm tay )
  2)Cung Khảm chủ về Điền Trạch (gần cườm tay ở giưả gò Thái Âm và gò Kim Tinh)
  3)Cung Cấn chủ về Huynh Đệ ( gò Kim Tinh gần cườm tay)
  4)Cung Chấn chủ về Thê Thiếp (ở gò Kim Tinh)
  5)Cung Tốn chủ về Tài bạch (ở gò Mộc Tin )
  6)Cung Ly chu về Quan Lộc (ở gò Thổ Tinh )
  7)Cung Khôn chủ về Tử Túc (ở gò Hoả Tinh Âm)
  8)Cung Đoài chủ về Nô bộc (ở gò Thái Âm )

  Các cung
  Cung Kiền nổi cao thì được nhờ tổ ấm
  Cung khảm nổi cao thì co cơ nghiệp
  Cung Cấn nổi cao thì anh em nhiều
  Cung Chấn nổi cao thì đàn bà đảm
  Cung Tốn nổi cao thì cuả caỉ nhiều
  Cung Ly nổi cao thì quan lộc vượng
  Cung Khôn nổi cao thì con caí hay
  Cung Đoài nổi cao thì người làm nhiều

  Trái Lại
  Cung Kiền thấp tẹt thì hình khắc cha mẹ
  Cung Khảm thấp thì không được nhờ sản nghiệp cuả tổ tôn để lại
  Cung Cấn thấp thì ít anh em
  Cung Chấn thấp thì vợ kém cỏi
  Cung Tốn thấp thì hao tiền cuả
  Cung Ly thấp thì công danh không lợi
  Cung Khôn thấp thì con cái kém
  Cung Đoài thấp thì ít người làm

  Nên chú ý
  Muốn biết con chaú người đó thế nào , nhìn cung Kiền thấy cao đầy thì biết nhà đó có phúc ấm , mà có phúc ấm thì con cháu phải hay.
  Cung Khảm mà beó đầy thì quý , nhất là có văn từ cung Khảm vượt lên cung Ly thì được quý nhân tôn trọng. Cung này có văn tán loạn thì phải phòng thuỳ ách.
  Cung Cấn là điền trạch mà lại là cung huynh đệ và còn chủ vể con gái út nưả. Cung nầy mà cao dầy , hồng nhuận thì điền trạch nhiều. Anh em sang , con gái út củng hay.Cung này có văn xung phá thì anh em it , dù có nhiều củng mổi ngưởi mổi nơi.
  Cung Chấn mà nổi cao , hoàng nhuận thì làm việc gì củng hạnh thông , nếu thấp hảm thì không lợi về vợ.
  Cung Tốn cao , dầy thì không những nhiều tiền tài mà tính lương thiện.Nếu có văn xung phá tán loạn thì bất lơi.
  Cung Ly mà cao dầy thì quan lộc tốt , thấp hảm có văn xung phá thì bất lơi.
  Cung Khôn , có văn xung phá thì không những đáng lo cho mẹ mà còn lo con cái hư hỏng.
  Cung Đoài mà cao dầy , quang nhuận thì người làm hay , thấp hảm , co văn xung phá thì ngưởi làm chẳng ra gì.
  Chính giưả bàn tay là Minh đường , sáng suả thì hay , đen tối thì dợ
  CUNG KIỀN
  Giưả cung nọ với cung kia có những đường nhỏ gọi là văn.
  -Có văn từ cung kiền thẳng lên cung Ly thì bố mẹ phú quý
  -Có văn từ cung Kiền thẳng lên cung Tốn thì bố đã phá tán cơ nghiệp nhiều.
  -Có văn từ cung Kiền thẳng lên cung Chấn thì bố bị lôi đạ
  -Có văn từ cung kiền thẳng lên cung Khôn thì hình khắc vợ con.
  -Có van từ cung Kiền sang cung Cấn thì bố bị thuỷ ách.
  -Có văn từ cung Kiền thẳng lên cung Khảm thì phài tha hương lập nghiệp.
  -Có văn chạy ngang cung Kiền thì không được nhờ cơ nghiệp cuả tổ tiên để lại
  CUNG KHẢM
  Cung Khảm có văn thẳng lên cung Ly gọi là Thuỷ Hoả ký tế văn hay lắm , cầm chắc giaù sang .
  Cung Khảm có văn lên cung Tốn thì tự mình gây nên thất bại.
  Cung Khảm có văn thẳng lên cung Khôn thì hình khắc vợ con mà nhà vợ cũng bại nghiệp , không những thế còn phải cưới xin nhiều lần.
  Cung Khảm có văn chạy lên cung Đoài thì khó có người làm giỏi.
  Cung Khảm có văn như tơ thì tự mình lập nên sự nghiệp.
  Cung Khảm có văn từ gốc bàn tay lên đến cung Ly không bị đứt hay chấp nối thì bạch thủ thành gia ( tay trắng làm nên sự nghiệp ).
  CUNG CẤN
  Cung Cấn co văn len cung Chấn thì được thừa hưởng dư ấm của tổ tiên.
  Cung Cấn có văn lên cung Khôn thì anh em bị hình thương.
  CUNG CHẤN
  Cung Chấn có văn lên cung Khôn thì vợ là con nhà giầu.
  Cung Chấn có nhiều văn thì vợ là người nóng tính.
  Cung Chấn có sắc đen thì bị lôi đả.
  CUNG TỐN
  Cung Tốn có văn chử Tịnh (#) chử Ấn ( ) chử Thập (+) thì phú quý hiển đạt.
  Cung Tốn có văn vượt ra ngoài bàn tay thì tán tài .
  Cung Tốn có cái mạch đen chạy xuống cung kiền thì bị rắn cắn chết.
  CUNG LY
  Cung Ly có văn chạy xuống cung Chấn thì người ấy sẻ chiếm vợ lẻ của bố.
  Cung Ly có mạch đen chạy xuống cung Khảm thì bị giết
  CUNG KHÔN
  Cung Khôn có văn qua cung Tốn thế nào cung ăn cắp của mẹ.
  Cung Khôn có xuyên tự văn (lil) thế nào cũng ghét vợ cả , yêu vợ lẻ.
  Cung Khôn có Thập tự văn (+) hay có hoạnh tài ,được người cỏi âm thiêng liêng phù trợ.
  Cung Khôn có nử Văn (X) thì được đàn bà giúp cho tiền của.
  CUNG ĐOÀI
  Cũng như cung Khôn, cung Đoài có nử tự văn (X) cũng được đàn bà giúp cho tiền của , Cung Đoài có mạch đen xuyên qua cung Tốn thì nguy đến tính mệnh , Giửa bàn tay có nử tự văn thì ngưởi đàn bà giúp sức mà thành sự nghiệp , nhưng nếu có văn phá ngang thì lại nhân người đàn bà bị bại nghiệp.


  MÓNG TAY
  Móng tay nhỏ và dài thì thông minh.
  Móng rắn và dầy thì thọ khảo .
  Móng đen thì ngu dốt.
  Người quý thì móng tay sắc đen và mỏng.
  Sắc trong suốt là ngưởi trung lương.
  Trắng và sạch là người ưa nhàn dật.
  Đỏ tươi là người ưa hiển đạt .
  Xanh như lá cây là người nhiều mưu nhưng ít thành tựu.
  Như lá đồng ( vàng vàng ) thì vinh hoa.
  Như nửa mặt giăng thì ưa khoái lạc.
  Khum khum thì khéo léo.
  Phẳng phiu thì đôn hậu.
  Nhọn thì thông minh.
  NGÓN TAY
  Bàn tay có 5 ngón , gọi là 5 ngọn núi và 4 khe.
  Ngón tay cái là cha mẹ.
  Ngón tay trỏ là y lộc.
  Ngón tay giửa là bản thân mình.
  Ngón tay vô danh là bạn và thê thiếp nửa.
  Ngón tau út là con.
  Ngón tay nên béo tròn , ngay ngắn , thanh thoát , đẹp đẻ , mở màng , ghép vào nhau , không bị hở khe.
  Trái lại , ngón tay không nên lệch lẹo , cong queo. vênh , phản , thô kệch ,khe thưa huếch hoác.
  Ngón tay hướng ra ngoài thì phải ly tổ lập thân.
  Ngón tay vẹo vọ , ngả nghiên thì phải lưu bôn tẩu.
  Ngòn tay ngắn thì thiếu ăn.
  Ngón tay cong thì lao lực.
  Ngón tay lỏm xuống thì phá tổ nghiệp.
  Ngón tay phản thì bần hàn , cô độc.
  Ngón tay thưa ( khe thưa ) thì tiền tài không tụ.
  Ngón tay dùi đục thì vất vả ,lao lực.
  Ngón tay ngắn mà bàn tay dài thì gian hoạt , biển lận.
  Ngón tay út dài hơn ngón tay trỏ tuy chậm có con , buổi đầu kiếm ăn hơi chật vật , nhưng về già được nhờ con.
  Ngón tay trỏ và ngón tay giửa dài ngắn bằng nhau thì giầu và có con quỳ tử.
  Ngón tay út và ngón tay vô danh , dài ngắn bằng nhau thì khéo léo và có con giỏi.
  Ngón tay út và ngón tay trỏ dài ngắn bằng nhau thì áo cơm không bao giờ thiếu .
  Ngón tay út và ngón tay cái dài ngắn bằng nhau là người giảo hoạt.
  Ngón tay út dài hơn ngón tay cái thì cha mẹ xuất thân tí tiện.
  Ngón tay cái vẹo là người lao lực không nên việc gì.
  Ngón tay giửa vẹo là người tính tình cố chấp độc đoán , độc hành.
  Ngón tay vô danh vẹo thì vợ là người cố chấp.
  Ngón tay út vẹo thì con cái ít khi xum họp.
  Ngón tay trỏ to thì giầu , thọ và được thừa nghiệp của tổ tiên để lại.
  Ngón tay trỏ ngắn thì sợ vợ.
  Người dài ngón tay ngắn không tì tiện cũng dâm bôn.
  Người ngắn ngón tay dài đã gian ngoan mà lại tham lận.
  Người dài ngón tay dài thì giảo quyệt ( dài ngheu ngao ).
  Người ngắn ngón tay ngắn thì trung thành.
  Bốn ngón đều dài là người đa tình.
  Trong 5 ngón tay mà bị tổn thương , mỗi ngón chủ một việc :
  * Ngón tay cái thì phá tổ nghiệp.
  * Ngón tay giửa thì khắc mẹ.
  * Ngón tay vô danh thì khắc vợ.
  * Ngón tay út thì hại con.
  NGÓN TAY CÁI
  Ngón tay cái có 2 đốt : đốt dưới là bố , đốt trên là mẹ.
  Ở đốt trên có văn giao nhau thì bố chết trước , có văn ngòng ngoèo như lưởi câu thì mẹ chết trước , có 2 hình tròn (oo) là thiên tử nhỡn là người có văn học uyên thâm .
  NGÓN TAY TRỎ
  Ngón tay trỏ là ngón tay thứ hai trong bàn tay,
  Ngón tay trỏ mà vẹo , hướng ra ngoài ( roảng ra) thì nghèo , vẹo nhưng hướng vào ngón tay giửa thì đủ áo cơm, nhưng không khỏi bôn tẩu giang hồ. Ngón tay tròma nhỏ thì xoay sở chật vật mới đủ ấm no .Ngón tay trỏ mà ngắn thì sợ vợ . Ngón tay trỏ mà cong thì lao lực , giang hổ . Ngón tay trỏ mà lỏm thì cô độc . Ngón tay trỏ mà bị thương ( cut một ngón ) thì bất lợi công danh .
  NGÓN TAY GIỬA
  Ngón tay giửa là ngón tay thứ ba trong bàn tay .
  Ngón tay giửa cần tròn trặn , ngay thẳng , kỵ lệch lẹo .
  Nếu ngón tay giửa lệch lẹo mà lại có văn xoáy thì làm việc gì cũng không tốt.Ngón này có cái văn tỏa thân () thì trong lúc giận có sự đắc ý .Có văn thành chử thì hay , nhưng lại bị vết thương thì lại hóa dở .
  NGÓN TAY VÔ DANH
  Ngón tay vô danh là ngón tay thứ tư trong bàn tay .
  Ngón tay mà lệch lẹo , không sát với ngón tay giửa thì vợ con hình thương , anh em xa cách . Đốt dưới mà kín , nghĩa là sát với đốt dưới ngón tay giửa thì tuổi già tài lộc được hưởng thư rất nhiều .
  NGÓN TAY ÚT
  Ngón tay út là ngón tay thứ năm trong bàn tay
  Ngón tay này mà có văn tỏa thân () thì rất hay vì gặp được nhiều cái hay và thọ. Ngón tay này mà vượt quá ngón tay vô danh thì tuy khéo léo , có nhiều tài năng , nhưng hiếm hoi ( ít người có ngón tay như thế ).


  Phép Xem Tướng Tây
  Cái bàn tay cũng như mặt người , xem bàn tay có thể biết người được.
  Phàm người gầy tay gầy , người béo tay béo , người lớn tay lớn ,người nhỏ tay nhỏ , người thanh tay thanh, người thô tay thô.
  Bàn tay nào mềm , đầy , đỏ mỡ màng , đẹp đẻ thì người có bàn tay đó là người phú quý . Người bần tiện không thể có bàn tay đù điều kiện như thế .
  Người nào bàn tay to mà ngón tay ngắn thì dù không làm gì củng dể mắc tiếng dèm pha .
  Bàn tay mà xương thô gân nôỉ là người lo nhiều , vui ít .Xương ở mu bàn tay nổi lên đến già còn lao khổ mà còn chết phì mệnh là khác .
  Người nhỏ mà tay lớn hơn là người ngu muội .Tay thô , vằn ít là người cô bần.
  Trong bàn tay ky. nhất có sắc xanh vì có sắc xanh là có thị phi , lo nghì .Nếu sắc xanh từ chổ căn co ( khảm cung ) xâm lên đến chổ bàn thân mình ( Ly cung ) thì tự mình gây nên tai hoạ , nếu xâm lên ngón tay cái thì không lợi cha me. .Xâm lên ngón tay út thì bất lợi cho con cháu , xâm lên ngón tay trỏ thì tán tài .Xâm lên ngón tay vô danh thì cốt nhục bị tai hoạ . Nếu có sắc đỏ hẳn lên như một phiến thì có quan sự . Có huyết đỏ như máu phun thì vượng tiền tài .
  Cung Khôn thấy nổi lên cao hơn cả thì biết rằng người đó sẻ quan cao lộc hậu , cung Ly nổi cao hơn cả thì biết rằng người đó trung vận sẻ hiển đạt .Cung Khôn nổi cao hơn cả thì biết rằng người đó về vãn cảnh sẻ sung sướng.
  Xem căn cơ (cơ nghiệp) ở mạt xong rồi nên xem đến căn cơ ở tay , phối hợp cả hai lại mới có thể hạ lời quyết đoán được
  Thí dụ: Nhìn một người lam lủ , không thể phân biệt được người đó thuộc giai cấp nào thì nhìn hai con mắt , nhìn lục phủ , nhìn thổ tinh (mũi) thấy mắt sáng , lục phủ đầy , muĩ cao , đầy đặn thì biết rằng người đó thuộc hạng khá giả , giầu có .Nhưng , muốn cho chắc chắn hơn thì cầm tay xem nếu cung Ly co văn như tơ hay co văn từ cung Cấn mà lên cung Chấn thì biết rằng người đó hiện có cơ nghiệp lớn và được thưà hưởng phúc lớn cuả tiền nhân để lại .Nếu ở cung Khảm có khai lên ba đường thì biết rằng người đó có 3 cơ nghiệp ( ở 3 nơi ) có 2 đường thì có 2 cơ nghiệp . Không có đường nào thì người đó phải ly hương lập nghiệp.
  Tay bằng phẳng thì lòng cũng ngay thẳng . Văn nông thì mưu cơ nông nổi , Văn sâu thì mưu cơ sâu sắc . văn thô thì tính tình thô trọc và ít học thức .Văn đứt nối thì dể bại , dể thành.
  Móng tay rắn mà to thì biết người ấy thuộc hạng người thật tế , quả quyết , móng tay mỏng và mềm thì biết người ấy thuộc hạng người mơ mộng vv... Nhưng muốn cho chắc chắn nên nhìn lên hai mắt người đó , nếu lờ đờ vô thần thì đúng .
  Tóm lại , cần phải biết dung hoà cả tướng mặt lẫn tướng tay thì sự xét nhận mới có thể tránh khỏi sai nhầm.  Lông Phiá sau bàn Tay
  1- Bàn tay sác vàng mà phiá sau lưng có lông : là người có nhiều lý trí khôn ngoan , mọi việc điều có độ lượng .
  2- Bán tay sắc đỏ mà phiá sau lưng có lông : là người có tíng ghen tương hờn giận , tính tình ít cởi mở và hay mạc cảm .
  3- Bàn tay sắc trắng mà phiá sau có lông : là người có tánh ưa vê` tình yêu , thích về tíng cảm xác thịt .
  4- lông Bàn tay phiá sau lưng có nhiều ( bất cứ nam hay nử ) là người có tính thích hoạt động và nội tâm có nhiều dục vọng.
  5- Bàn tay phiá sau lưng có nhiều lông và luôn cả lông cuả mổi ngón :( nam giới) là người có nhiều năng lực và sinh lực , có tính ham me vật chất , thích vui theo ý muốn , phần lớn mạnh về tình dục .
  6- Bàn tay phiá sau lưng có nhiều lông và luôn cả lông cuả các ngón : (nử giới ) là người có nhiề năng khiếu , tinh thần đầu óc cũng như đàn ông , thích xóc vác hoạt động như nam giới , về đường tình aí yêu đương rất mạnh dụng .
  7- Bàn tay có nhiều lông từ cườm đến ngón tay út (nam và nử) : là người nếu trai nhiều vợ , con gái thì nhiều chồng , mạnh dạng về đường tình dục , được nhiều con .

  Lưng bàn tay
  1- Phía sau lưng bàn tay no và tròn , có sắc hồng , có nhiều thịt : ( nam hau nử) là người hay vui thích về đường tình aí hoa nguyệt.
  2- Phiá sau bàn tay no tròn và mướt : là người có tính dục vọng ngầm , hay đòi hỏi vể xác thịt yêu đương.
  3- Phía sau lưng bàn tay có nhiều lằng nhăn:( khép khích các ngón tay lại ) là người có tính nhân hậu hiền hoà .
  4- Phiá sau lưng bàn tay thẳng da trơn tru : (khép khích các ngón tay lại ) là người có tánh ích kỷ ,thiếu đức tính , lòng dạ ít khoan dung .
  5- Phiá sau lưng bàn tay có những chổ lỏm hót ( khép khích các ngón tay lại ) là người có tánh hay giúp đơì , hoà dịu ít dục vọng về tình yêu.
  6- Phiá sau lưng bàn tay có nổi những gu xương ( khép khích các ngón tay lại) là người có uy tín , thành thật , thích hoạt đông , nhưng có tánh rieng tư và độc đoán .
  7- Phiá sau lưng bàn tay nồi cộm nhiều gân xanh : Lá người có kiến thức thông minh trong moị lãnh vực , nhưng trong cuộc đời thương gạp cảnh cô đơn.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group