CPU Dual Core

 • XATM092

  khoảng 2 10 năm trước
 • Tại sao CPU cùng là loại Dual Core mà ở 1 số máy thì trong Task Manager chỉ có 2 ô CPU History Usage còn ở 1 số máy khác thì có tới 4 ô ?
  Hay là CPU Dual Core cũng có nhiều loại ?

 • sagablade

  khoảng 2 10 năm trước
 • uhmmm...theo saga biết, có loại 1 CPU = 2 cores and 1 loại 1 CPU = 1 core...

 • XATM092

  khoảng 2 10 năm trước

 • uhmmm...theo saga biết, có loại 1 CPU = 2 cores and 1 loại 1 CPU = 1 core...

  1CPU = 2cores là loại CPU dual core đó

 • sennix

  khoảng 2 10 năm trước
 • bạn nên coi kĩ hai cai' máy khác nhau đó coi có phải cùng là dual-core không? Có khi bạn compare mừ hai cái hông phải cùng là dual-core thì seo Confused ???

 • sondaibang

  khoảng 2 10 năm trước
 • van vao google search for details....ban se hieu hon

 • trungkiennew

  khoảng 1 10 năm trước
 • ông xài cpu intel dual-core, tức trong một nhân nó tích hợp 2 lõi CPU. Cpu của ông mỗi coro không có sử dụng công nghệ siêu phân luồng cho mỗi core nên chỉ có 2 history usage Grin

 • trungkiennew

  khoảng 1 10 năm trước
 • mấy thằng bạn ông, chắc dùng dual-core có hỗ trợ SPL cho mỗi core, nên có 4 history usage


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group