Những ngày trôi qua ...

  • nhóc buồn

    khoảng 2 10 năm trước
  • ...Nơi đây vẫn in đậm dấu chân của một ai đó . Nhưng hình như ai đó ko còn trở lại nữa ... Tỉnh lại đi nhóc ơi ... Nhóc làm sao thế ... Đừng như thế mà ... Nhóc còn phải làm nhiều việc khác nữa .... Nhóc ... Hãy vững lên ....
    ....


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group