Trưa Vắng

  • katkatt

    khoảng 1 10 năm trước
  • LienHuong wrote:LH thí ngừ ta chê album Chat with Mozart quá chừng lun Giggling
    LH thích nghe ML hát bài Chị Tôi á :P    ML hát trong album Chat with Mozart theo kiểu Jazz, có lẽ người Việt nghe thấy lạ và không quen; và kỹ thuật hát Jazz của Mỹ Linh chưa tới nên nó không mượt mà như những ca sĩ hát Jazz Giggling . Kat thì thích nghe bài Hà Nội Mùa Thu Sớm


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group