biết làm sao

  • chikka_pussy

    khoảng 2 10 năm trước
  • bi h T chỉ ước giá như có ng thứ 3 xuất hiên , hội tụ trong ng ấy là VH và XH , để T ko fái chọn lựa 1 bên tình cảm mãnh liệt còn 1 bên lại nhẹ nhàng quan tậm
    T sẽ fải làm sao để có dc quyết định sáng suốt nhất khi mà trái tim ko thể chung 2 ngừoi


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group