xoáy màu

 • c0wb0y

  khoảng 2 10 năm trước
 • 1 : Mở 1 tài liệu zize 800 – 600 , BG mau đen
  - Select foreground color : #FFFFF ( nhìn hình )

  2 : Tạo layer mới , đặt tên layer 1
  - Mở thanh Brush – 45px ( nhìn hình )

  3 : Nhấn phím “ Shift “ kéo 1 đường ! đừng dài quá
  ( nhìn hình )

  4 : Filter > dirtort > twirl……
  - Angle 999 ( nhìn hình )

  5 : Layer > layerstyle > outer glow…. (nhìn hình ) màu tuỳ !
  vầy cũng được nhưng nên làm tiếp


  6 : Edit > transform . ditort…..( nhìn hình )
  - kéo cho giống 3d hé hé ! kéo đẹp hơn mình là ok

  7 : Tạo layer mới đặt tên layer 2 ! nằm trên layer 1
  - nhấn phím G > painbucket tool . ( nhìn hình )
  - Chọn như hình
  - Kéo 1 đường từ trái qua ! ha phải qua cũng được .

  Chình benmode của layer 2 là Soft light !( nếu mờ bạn có thể thể duplicate layer )


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group