Luật bản quyền

  • chutieu

    khoảng 1 10 năm trước
  • Các bác nào có nghiên cứu về vấn đề Luật bản quyền có thể cho em nguồn tìm được k? Vấn đề của em liên quan đến vấn đề luật bản quyền đối với tác phẩm kiến trúc hoặc LOGO
    Cảm ơn các bác nhiều!!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group