Đại Việt Sử Thi - Hồ Đắc Duy

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • ĐẠI VIỆT SỬ THI
  -
  Hồ Ðắc Duy


  Quyển 1: Thời đại Hồng Bàng
  Quyển 2: Thời đại Bắc thuộc (227-540)
  Quyển 3: Ngô Quyền (938-944)
  Quyển 4: Lý Thái Tổ (1010-1028)
  Quyển 5: Lý Nhân Tông (1072-1127)
  Quyển 6: Trần Thái Tông (1226-1258)
  Quyển 7: Trần Nhân Tông (1278-1293)
  Quyển 8: Trần Anh Tông (1293-1394)
  Quyển 9: D N Lễ - Trần Thiếu Đế (1369-1400)
  Quyển 10: Hồ Quí Ly - Giản Định Đế (1400-1409)
  Quyển 11: Lê Thái Tổ (1423-1433)
  Quyển 12: Lê Thái Tông (1433-1442) - Thánh Tông (1460-1497
  Quyển 13: Lê Hiến Tông (1497)/Mạc Phúc Nguyên (1546) .
  Quyển 14: Lê Trung Tông (1548) đến Nguyễn Phúc Nguyên (1613)
  Quyển 15: Lê Thần Tông (1619-1643) đến Lê Dụ Tông (1705-1728) Quyển 16: Trịnh Cương (1709) đến Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777)
  Quyển 17: Trung Ương hoàng đế (1778 – 1793)
  Quyển 18: Quang Trung hoàng đế (1788-1792)
  Quyển 19: Cảnh Thịnh hoàng đế (1792-1802)
  Quyển 20: Gia Long hoàng đế (1802-1820)
  Quyển 21: Minh Mạng hoàng đế (1820-1841)
  Quyển 22: Thiệu Trị hoàng đế (1841-1847) đến Tự Đức (1847-1885)
  Quyển 23: Pháp chiếm Gia Định (1859) và chiếm luôn ba tỉnh miền Tây Quyển 24: Các cuộc kháng chiến của nghĩa quân miền Nam
  Quyển 25: Pháp chiếm Hà Nội (1882) đến Hòa ước Giáp Thân (1884) Quyển 26: Pháp lập Liên bang Đông dương – các phong trào bình Tây sát Tả
  Quyển 27: Đồng Khánh (1885...) – các phong trào sĩ phu yêu nước Quyển 28: Vua Thành Thái (1889-1907) và Duy Tân (1907-1916)
  Quyển 29: Trần Cao Vân (VN QPH) – các phong trào kháng chiến toàn quốc Quyển 30: Khải Định (1916-25) Bảo Đại (1925-45) – anh hùng Nguyễn Thái Học



  Mỗi một dân tộc đều có bộ môn Quốc sử riêng xây dựng trên sự kiện lịch sử cụ thể. Lòng yêu nước của người dân được gìn giữ, tô bồi nhờ vào tinh hoa của truyền thống dựng nước và giữ nước qua các sự kiện lịch sử này. Bởi vậy không có một quốc gia nào mà không quan tâm tới việc giáo dục thế hệ trẻ biết rành rõi về lịch sử của dân tộc mình. Quan tâm là một chuyện, việc hiệu quả của sự giáo dục tuỳ thuộc vào nhiều điều kiện. Dân tộc ta có ưu điểm nhờ vào truyền thống văn học thơ phú mà đem được những bài học lịch sử đi vào tâm thức của người dân.

  Bác sĩ Hồ Đắc Duy đã triển khai ưu điểm đó, đem lịch sử hơn bốn ngàn năm của dân tộc ta với Đại Việt Sử Thi bằng hình thức thơ phú. Đai Việt Sử Thi chia làm 30 quyển (mỗi quyển tập hợp một nhóm thời đại tiêu biểu), mở đầu bằng Hồng Bàng và kết thúc ở thời đại trầm kha nhất của đất nước: thời chống Pháp với anh hùng Nguyễn Thái Học.

  CHƯƠNG MỞ ĐẦU

  Dân tộc ta từ ngày dựng nước
  Giòng sử thiêng đã được viết ra
  Hằng nghìn năm trước trôi qua
  Đất đây đã có quốc gia Việt Thường


  THỜI ĐẠI HỒNG BÀNG (2879 - 257 BC)

  Vua Thần Nông vốn giòng Lạc Việt
  Cháu : Đế Minh . Nối nghiệp vua ban (2879 TCN)
  Rừng xanh, Ngũ Lĩnh chiêm quan
  Phương Nam chọn đất , cưới nàng Vụ Tiên


  KINH DƯƠNG VƯƠNG - XÍCH QUỶ

  Với mỹ nhân xe duyên kết tóc
  Sinh ra đời Lộc Tục hoàng nam
  Cắm lều, dựng trại, chiêu dân
  Đặt tên Xích Quỷ giang sơn một vùng

  Kinh Dương Vương xưng hùng một cõi
  Đất nước dài một giải mênh mông
  Kết hôn con gái Thần Long
  Sinh ra Sùng Lãm nối dòng Vương gia


  LẠC LONG QUÂN

  Lạc Long Quân có bà vợ trẻ
  Nàng Âu Cơ diễm lệ thướt tha
  Bà sinh một bọc trứng ngà
  Một trăm trứng nở thành ra trăm người

  Đi theo cha, năm mươi về tới
  Bỏ núi rừng ra mãi Biển Đông
  Mẹ cha dòng dõi : Tiên , Rồng
  Như rừng với biển khó lòng cùng nhau

  HÙNG VƯƠNG - VĂN LANG

  Mãi về sau, Long Quân chọn được
  Đất Phong Châu khí vượng kinh đô
  Văn Lang lập quốc bấy giờ
  Hùng Vương xưng đế, cõi bờ tuần tra

  Nước Văn Lang, nhìn ra Đông Hải
  Động Đình Hồ ở mãi Bắc phương
  Bờ Tây : Ba Thục chắn đường
  Phía Nam giáp nước Hồ Tôn của Chàm

  Chia đất nước ra làm mấy bộ
  Lấy Văn Lang làm chỗ trung quân
  Việt Thường, Ninh Hải, Cửu Chân
  Hoài Hoan, Giao Chỉ, Bình Văn, Dương Tuyền

  Miền Vũ Dịch, Chu Diên, Cửu Đức
  Miền Tân Hưng, Phúc Lộc, Vũ Ninh
  Ngoài xa Lục Hải mấy thành
  Bên trong Lạc Tướng vây quanh bên ngài

  Người Bách Việt chen vai sát cánh
  Sống quây quần bên nhánh sông Lô
  Đất, rừng trù phú trời cho
  Dân chuyên nông nghiệp, rành đồ gốm nung

  Nền Văn Hóa Đông Sơn rực rỡ
  Chế Trống Đồng dùng ở khắp nơi
  Khai sinh tục vẽ trên người
  Xâm mình để tránh các loài dưới sông

  Vào cuối đời Vua Hùng thứ sáu
  Phù Đổng hương có cậu con trai
  Lên ba chẳng nói chẳng cười
  Nghe tin giặc đến liền đòi sứ vô

  Tâu Hoàng Thượng : Xin cho thảo tặc
  Sẽ đánh nhừ tan tác giặc Ân
  Xin đúc ngựa sắt roi thần
  Để làm vũ khí đánh quân bạo tàn

  Rồi vươn vai, xua tan lũ giặc
  Xong quay về đến đất Sóc Sơn
  Áo nhung bỏ lại bên đường
  Dấu chân Phù Đổng Thiên Vương nay còn

  Đời Thành Vương, vua sai đem lễ (1062 TCN)
  Biếu nhà Chu : Bạch trĩ vũ mao
  Mở đầu hai nước bang giao
  Chu công đáp lại , xe trao đưa về

  Nàng Mị Nương muôn bề sắc sảo
  Trai Thục bang kỉnh báo cầu thân
  Vua Hùng hỏi ý quần thần
  Xét rằng bên Thục mười phân đáng ngờ

  Việc hôn nhân chẳng qua là tính
  Dùng mưu ngầm kiêm định Văn Lang
  Vua Hùng đã biết ý gian
  Lựa lời từ chối Thục Vương việc này

  Lại treo bảng kén tài phò mã
  Ai nhanh chân sẽ gả Mị Nương
  Sơn Tinh sớm, được hưởng hương
  Chậm chân chàng Thủy đau thương hận thầm

  Thủy Tinh thề , mổi năm làm lụt
  Ra oai thần mưa trút nước dâng
  Thục Vương xấu hổ còn hơn
  Dặn cho con cháu quyết tâm trả thù

  THỜI ĐẠI NHÀ THỤC (257 - 208 BC) - AN DƯƠNG VƯƠNG ÂU LẠC

  Năm Giáp Thìn (257TCN) bấy giờ Thục Phán
  Xâm lấn dần địa phận Văn Lang
  Tự xưng hiệu An Dương Vương
  Kinh đô đóng ở Việt Thường Phong Khê

  Bỏ quốc hiệu Văn Lang ngày trước (257TCN)
  Đổi ra thành Âu Lạc từ đây
  Tính theo năm tháng đến rày
  Hăm bảy thế kỷ , kế thay vua Hùng

  Đời cuối cùng của giòng Hồng Lạc
  Tính ra là mười tám Hùng Vương
  Trải bao điền hải tang thương
  Đến nay Thục Phán chiếm luôn riêng mình

  Chọn được chỗ lương điền đất tốt
  Vua cho người động thổ khởi công
  Cổ Loa thành gọi Tư Long
  Xoay theo xoắn ốc từ trong ra ngoài

  Thành Tư Long xây hoài chẳng được
  Thần Kim Quy bày chước trừ ma
  Dặn rằng dù có can qua
  Linh Quang, Kim Trảo, móng ta cho người

  Cổ Loa thành bời bời dũng khí
  Tường thì cao, hào rộng lại sâu
  Giang sơn Vua Thục từ sau
  Linh Giang Nam Bắc đối đầu Trung Hoa

  Tần Thủy Hoàng làm vua Trung Quốc
  Cho Nhâm Ngao đất được một miền (214TCN)
  Triệu Đà giữ trấn Long Xuyên
  Phía Nam Thiên Đức thuộc quyền Thục Vương

  Đất Nam phương lăm le muốn lấy
  Đã mấy lần thất bại mưu sâu
  Sai con Trọng Thủy sang hầu
  Làm quan Túc Vệ, bắc cầu thông gia

  Chàng Trọng Thủy nghe cha đánh cắp
  Lấy nỏ thần bẻ gập làm đôi
  Âm thầm để tạm một nơi
  Đánh lừa vua Thục và người chung quanh

  Cuộc chiến tranh về sau xảy đến
  Cứ tưởng rằng nỏ vẫn chỗ xưa
  Đến khi lâm trận nhà vua
  Mới hay kẻ cắp đã đưa đi rồi
  Giặc đuổi gấp, bén sau chân ngựa

  Tới đường cùng núi Dạ chắn ngang
  Thục Vương ngửa mặt mà than
  "Nỏ thần vô dụng, Rùa thần cứu ta"
  Rùa hiện ra, nhìn vua rối gắt :

  "Kẻ ngồi sau là giặc biết không ?"
  Mị Châu tình đã nặng lòng
  Rắc đường lông ngỗng để chồng tìm theo
  Vua quay lại, chém vèo một nhát

  Nàng đã ra cái xác không hồn
  Từ đây triều Thục mất luôn
  Năm mươi năm chẵn chỉ còn vết lông (257-208TCN)
  Đất Phiên Ngung vốn giòng Chân Định

  Vua Triệu Đà thôn tính Lĩnh Nam
  Là người quỷ quyệt, mưu thâm
  Đã từng hỏi thử : "Ta bằng Lưu Bang ?"


  http://chimviet.free.fr/11/hdduy/dvst00.htm



  Được sửa lần cuối bởi anap3 vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • THỜI ĐẠI NHÀ TRIỆU (207 - 111 BC) - ÂU LẠC TRIỆU ĐÀ ( 207 - 137 BC)

  Nam Việt Vương Triệu Đà xưng đế (207TCN)
  Năm Mậu Ngọ làm lễ lên ngôi
  Giang sơn hùng cứ một thời
  Cất quân chiếm lấy đất ngoài Trường Sa

  Đánh Ngô Nhuế chạy xa khỏi đảo
  Nơi biên thùy tiến thảo viễn chinh
  Quyền uy riêng một triều đình
  Dùng cờ Tả đạo xưng quyền đế quân

  Triệu Vũ Đế thâu dần đất nước
  Ở phía Nam tới được Việt Thường
  Bắc Phương thì đến biên cương
  Cùng người Trung Quốc vạch đường phân ranh

  Hán Văn Đế trị bình cường thịnh (179 TCN)
  Sai người vào Chân Định tìm ra
  Mộ phần, gia tộc Triệu Đà
  Sửa sang miếu mạo mấy tòa cung lăng

  Kể từ đó, hai phương giao hảo
  Hán và Đế xếp giáo lui binh
  Bàng dân thiên hạ yên tình
  Nước nhà thịnh trị thanh bình cả hai

  VĂN VƯƠNG (137 - 125 BC)

  Cháu là Hồ, con trai Trọng Thủy
  Nối ngôi vua, Vũ Đế trao cho
  Văn Vương học đạo Thuấn Nghiêu
  Lấy nhân lễ nghĩa làm điều trị dân

  Mân Việt Vương cho quân xâm lấn
  Nam Việt xưa thuộc Hán từ lâu
  Kiến Nguyên sai tướng vào chầu
  Giúp giùm Nam Việt, kết nhau lúc này

  Lời giao ước chung tay chống giặc
  Giữa hai miền Nam Việt - Trung Hoa
  Nếu khi gặp việc can qua
  Thì cùng hợp sức để mà cứu nhau

  Vì Văn Vương ơn sâu cầu cạnh
  Cho nên Vua bàn tính thiệt hơn
  Sai người sắm sưả đưa con
  Đem qua nhà Hán để làm con tin

  Triệu Văn Vương ngồi trên gần được
  Mười hai năm nối nghiệp Triệu Đà (137 - 125 TCN)
  Anh Tề lúc trước cho qua
  Nay quay trở lại thay cha trị vì

  MINH VƯƠNG 125 - 113 BC)

  Mới vừa về, lên ngôi Thiên tử (124 TCN)
  Triệu Minh Vương đã phụ lòng tin
  Bỏ trưởng, lập thứ lòng riêng
  Phong Cù Hoàng hậu gây thêm bất hòa

  Mất kỷ cương quốc gia phân hóa
  Phép nước suy mối họa gần bên
  Vợ thì dâm loạn chuyên quyền (112 TCN)
  Con còn bé bỏng đưa lên trị vì

  Hán Nguyên Đỉnh tính bề xâm lược
  Sai Ngụy Thần dùng chước gián ly
  Khi dụ dỗ, lúc răn đe
  Khuyên vua phiên thuộc theo về Bắc Phương

  AI VƯƠNG (113 - 112 BC)

  Triệu Ai Vương sức hèn tuổi trẻ
  Thái hậu là một kẻ trăng hoa
  Giữa triều Tể Tướng Lữ Gia
  Vì dân can gián nhưng bà chẳng nghe

  THUẬT DƯƠNG VƯƠNG (112 - 111 TCN)

  Lữ Gia vì nước nhà họ Triệu
  Vung thước gươm kết liễu Ai Vương
  Lập con trưởng của Minh Vương
  Tên là Kiến Đức, Thuật Dương Vương hầu

  Không bao lâu, biết vua bị giết
  Nguyên Đỉnh bèn thừa dịp ra tay
  Phiên Ngung sắp đặt mấy ngày
  Mùa Đông Canh Ngọ bao vây thành trì (111 TCN)

  THỜI ĐẠI BẮC THUỘC NHÀ TÂY HÁN (110 BC - 39 AD)

  Nước suy vi, dân tình ta thán
  Tổ quốc chừ quân Hán cướp đi
  Đất phân chín quận , giặc chia
  Đặt quan cai quản, sau khi giết người

  Đất Lĩnh Nam từ thời lập quốc
  Đến bây giờ lại mất vào tay
  Nước ta Bắc thuộc từ rày (110 TCN)
  Giặc gây thảm cảnh đọa đày nhân dân

  Đặt đất Nam làm đô hộ phủ
  Thạch Đái là thứ sử Giao Châu
  Tích Quang văn hóa thâm sâu
  Tiếp theo Tô Định tham giàu bạo quan (110 TCN - 39)

  Ở Giao Chỉ người dân còn nhớ
  Công của người Thái Thú Nhâm Diên
  Dạy ta cày cấy canh điền
  Tỏ lòng tưởng niệm lập đền khói nhang

  Thời Tây Hán lầm than khốn đốn
  Suốt thời gian trăm bốn chín năm (149)
  Bao nhiêu uất hận hờn căm
  Thêm tên Tô Định tham tàn hại dân

  THỜI ĐẠI TRƯNG NỮ VƯƠNG - TRƯNG VƯƠNG (40 - 43)

  Hai Bà Trưng con quan Lạc tướng
  Quê Phong Châu thuộc huyện Mê Linh
  Trưng Trắc đến tuổi trưởng thành
  Cùng chàng Thi Sách, kết tình phu thê

  Thù Tô Định lắm bề hà khắc
  Lại giết chàng Thi Sách tướng quân
  Tham tàn một lũ bất nhân
  Đọa đày thiên hạ muôn phần đớn đau

  Thù Tô Định không sao kể xiết
  Cùng với em thề quyết một lòng
  Nam nhi đánh với quần hồng
  Để coi nhi nữ vẫy vùng thử xem

  Bà Trưng Trắc cùng em Trưng Nhị
  Phất cờ đào quyết chí trừ gian
  Thù chồng không trả nào cam
  Nước còn nô lệ chẳng kham lao tù

  Vua nhà Hán, khởi từ năm Sửu (41)
  Cho Phục Ba sang cứu Phong Châu
  Lưu Long, Phù Lạc phong hầu
  Đặt làm phó tướng dẫn đầu tiến binh

  Ở Mê Linh, cùng dân cả nước
  Để sẵn sàng chặn bước xâm lăng
  Cửu Châu , Hợp Phố , Nhật Nam
  Thanh Trì , Nam Hải , Lĩnh Nam theo về

  Lệnh phát đi, đánh nhanh rút gọn
  Dụ giặc vào chia mỏng địch quân
  Kẻ thù như nước đang dâng
  Ào ào tiến đến đã gần Tây Nhai

  Trước thế giặc như loài lang sói
  Sợ quân mình khó nổi đánh nhau
  Vua bà ra lệnh lùi sâu
  Vào vùng cứ địa, đào hào cắm chông

  Trận khởi đầu giết xong Hàn Vũ
  Giết tên này ở chỗ Tây Nhai
  Trăm quân giặc chết trận này
  Khiến cho Mã Viện phải thay ý đồ

  Vượt sông Hồng thừa cơ đánh úp
  Lịnh Hai Bà : Tạm chớ giao tranh
  Bảo toàn lực lượng để dành
  Cấm Khê đợi lịnh, đánh nhanh bất kỳ

  Giặc biết ý cho đi từng đội
  Lấn chiếm dần không vội ra quân
  Binh ta đánh chậm, cầm chân
  Điều quân đại chiến ở gần Hát Giang

  Dưới lọng vàng, trên đầu voi chiến
  Bóng hai bà ẩn hiện trong sương
  Cờ đào phấp phới hiên ngang
  Quần thoa nhi nữ mỡ đường tiến quân

  Sau một trận giao tranh ác liệt
  Sa cơ đành tuẫn tiết hy sinh
  Hát Giang nước biếc gieo mình
  Ơn đền nợ nước, tình riêng với chồng

  Hai Bà Trưng một lòng với nước
  Vì cơ đồ vị quốc vong thân
  Trăm năm nước chảy đá mòn
  Vẫn còn in lại dấu chân vua Bà

  Năm Quý Mão hai bà tuẫn tiết
  Trước mười năm ở tít Trung Đông (43)
  Chiên con là chúa Hài Đồng
  Chết trên thánh giá vì lòng độ nhân

  Rút về Nam, Đô Dương vào núi
  Cố tìm đường đánh đuổi Hán quân
  Nghĩa binh Chu Bá theo chân
  Mấy năm kháng chiến yếu dần tiêu hao

  "Cột Đồng gãy thì Giao Châu diệt"
  Là lời thề tướng giặc ghi đây
  Phục Ba đúc, dựng cột này
  Cổ Lâm dấu tích đến nay khó tìm

  THỜI ĐẠI BẮC THUỘC NHÀ ĐÔNG HÁN (43 -226)

  Quân Đông Hán gọng kềm siết chặt
  Trị dân Nam mặc sức giam cầm
  Tha hồ vơ vét, tham lam
  Cướp theo của cải bạc vàng mang đi

  Những Thái Thú người Di, người Hán
  Rất nhiều tên tán tận lương tâm
  Làm quan đâu được vài năm
  Vén thu lông trĩ, kỳ nam đem về

  Năm Canh Tuất (190) Man Di Nam Chiếu
  Quy tụ người ở đạo Nhật Nam
  Cũng như dân ở Tượng Lâm
  Lập nên nước mới là Chàm hiện nay

  Nước Lâm Ấp tôn ngay thủ lĩnh
  Là Khu Liên thống lĩnh toàn dân
  Về sau đổi lại Hoàng Vương
  Đất đai khai phá mở mang xuống dần

  Hán Trung Bình vào năm Giáp Tý (184)
  Giao Lý Tiến quản lý Giao Châu
  Rồi sai Sĩ Nhiếp về sau
  Phong chức Thái Thú cầm đầu từ đây

  THỜI ĐẠI BẮC THUỘC NHÀ ĐÔNG NGÔ (226 - 280)

  Sĩ Nhiếp người Vấn Dương, nước Lỗ
  Cuối năm Dần đầu với Ngô Vương
  Tôn Quyền cho gửi thư sang
  Giữ nguyên chức tước, phong hàm Tướng Quân

  Quân xâm lược dần dần áp đặt
  Lấy luật Tàu ép bắt dân ta
  Đổi thay phong tục đã qua
  Lâu ngày đồng hóa, dần dà diệt luôn

  Năm Bính Dần nữ vương Triệu Ẩu (246)
  Dấy dân quân chiến đấu diệt Ngô
  Núi Nưa tụ nghĩa dựng cờ
  Giết viên thứ sử nhà Ngô đương thời


  THỜI ĐẠI TRIỆU THỊ TRINH (248 - 248)

  Triệu Thị Trinh là người nhan sắc
  Cùng anh là Quốc Đạt cầm quân
  Lệnh Bà sức khỏe đang xuân
  Cỡi đầu voi dữ diệt quân bạo tàn

  Trong Núi Nưa, nuôi quân dạy tướng
  Cờ mao dùng khiển tướng điều binh
  Khiến cho giặc phải rùng mình
  Tôn Quyền biệt phái sai Hành Dương sang

  Triệu Trinh nương linh hồn chiến đấu
  Trước ba quân tả hữu giáp vàng
  Dân tôn "Lệ Hải Bà Vương"
  Tên Bà nghe đến kinh hoàng giặc Ngô

  Chúa Đông Ngô mưu mô quỷ quyệt
  Nhưng lệnh bà quyết diệt ngoại bang
  Đánh cho Lục Dận kinh hoàng
  Đánh cho quân giặc hết đường rút lui

  Đất Mỹ Hóa là nơi tử chiến
  Giặc xếp hàng Phú Điếu chôn thây
  Ngô vương chiến thuật đổi ngay
  Dằng dai phản kích đêm ngày cầm chân

  Lũ Giặc Ngô lâu dần trụ vững
  Chiếm từ từ dân chúng chung quanh
  Bà Triệu rút bỏ khỏi thành
  Nghĩa quân kiệt sức nên đành bại vong (248)

  Dòng sông Lương binh không thấy bóng
  Dáng Nhụy Kiều nữ tướng năm nao
  Phất phơ một ngọn cờ đào
  Sơn hà phút chốc lọt vào ngoại bang

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • Quyễn II


  CHƯƠNG MỞ ĐẦU

  Đất Giao Châu tách làm hai phía (264)
  Phần phương Nam Giao Chỉ đặt tên
  Tấn - Ngô , nhị quốc tranh quyền
  Đất vùng thuộc địa rối ren tơi bời

  Lúc Đông Ngô, lúc đời nhà Tấn
  Lũ cầm quyền, tán tận lương tâm
  Dân ta đói rách lầm than
  Dưới ách nô lệ ngoại bang bấy giờ

  Ông Đào Hoàng phong cho hầu tước
  Khi Tấn triều cướp được Giao Châu (271)
  Cầm quyền cũng được khá lâu
  Bốn đời thứ sử nối nhau kế thừa

  Quân xâm lược dù Ngô hay Tấn
  Tống Lương Tề cũng vẫn ác ôn
  Ngày càng bóc lột nhiều hơn
  Thu gom của cải để làm của riêng

  Bọn quan lại tranh quyền giành chức
  Giết lẫn nhau cưỡng bức nhân dân
  Như tên Lương Thạc, Lư Tuần (322)
  Như tên Lý Tốn, Trường Nhân bấy giờ (380)

  Phạm Hồ Đạt làm vua Lâm Ấp (399)
  Cất quân vào đánh đất Nhật Nam
  Tràn qua tiến chiếm Cửu Chân
  Giao Châu thôn tính bàn hoàn Tấn Vương (413)

  Hai năm sau Hoàn Vương đánh tiếp (415)
  Vào Giao Châu cướp giết dã man
  Bắt theo vô số dân thường
  Đem về Phật Thệ để làm tù binh

  Chúng đốt thành phá tan nhà cửa
  Hủy kho tàng phóng lửa đốt dinh
  Cửu Chân thiên hạ rùng mình
  Dã man tàn bạo, dân lành ngả nghiêng

  Viên thứ sử đương quyền tráo trở
  Dụ Hoàng Vương vào chỗ nghi binh
  Ra tay tốc chiến thình lình
  Giết ngay Hồ Đạt đuổi binh khỏi thành

  Phạm Dương Mại nhân danh Lâm Aᰠ(432)
  Xin cai quản phần đất Giao Châu
  Tống vương xuống chiếu phê vào
  Rằng không chấp thuận yêu cầu của y

  Năm Bính Tý (436) Hòa Chi khởi đánh
  Giết Phù Long tướng lãnh Chiêm Thành
  Tấn công tiến chiếm thật nhanh
  Tiến vào Tượng Phố là kinh đô Chàm

  Ở Nhật Nam giặc không quấy rối
  Thời Hoàng Vương suy thoái dần dần
  Lâm An Nam Chiếu là dân
  Không còn đáng sợ như lần trước đây

  Bọn quan lại lũ người gian ác
  Lo làm giàu đi cướp của dân
  Như tên Lưu Bột , Trường Nhân
  Như là Lưu Khải tham quan đương quyền

  Bọn Phương Bắc triền miên cướp bóc
  Hại dân lành xúi dục man di
  Điêu tàn non nước suy vi
  Long dân mong ngóng những vì cứu tinh

  NHÀ TIỀN LÝ (541 - 547) LÝ NAM ĐẾ

  Ở Thái Bình tháng hai Tân Dậu (541)
  Có một người hiểu thấu lòng dân
  Đó là Lý Bí tướng quân
  Gióng cờ tống cổ giặc Lương bạo tàn

  Đặt quốc hiệu Vạn Xuân cho nước (544)
  Dời đô về ở trước Long Biên
  Người xưng Nam Đế nguyên niên
  Xây cung Vạn Thọ đặt nền móng cho...

  Đất Việt Thường cũng từ dạo đó
  Có vương triều (544) phủ bộ trăm quan
  Đặt ra tướng võ, tướng văn
  Định thêm luật lệ để ngăn lạm quyền

  Cho Triệu Túc được làm Thái phó
  Lấy Tinh Thiều vào chỗ tướng Văn
  Phạm Tu đã có công ngăn
  Giặc người Lâm Ấp, võ quan uy quyền

  Nhà Lương sai Bá Tiên tư mã
  Làm tiên phong đánh trả Giao Châu
  Chu Diên, vua đánh phủ đầu
  Dằng dai chống cự, năm sau vỡ thành (545)

  Trận Gia Ninh , trận sông Tô Lịch
  Cả hai bên truy kích lẫn nhau
  Địch dùng mưu kế đánh mau
  Lệnh vua cho rút ngỏ hầu dưỡng quân

  Đất Khuất Lạo, Tân Xương đóng tạm
  Quân số còn hai vạn binh nguyên
  Lại thêm ngàn lẻ ghe thuyền
  Bổ sung binh lính dành riêng dự phòng

  Hồ Điễn Triệt dàn quân phục kích
  Đánh cầm chân đợi địch hết lương
  Nhằm khi chúng sắp cùng đường
  Tốc thần vua sẽ đánh tràn một phen

  Trần Bá Tiên, tướng quân của giặc
  Khích quân mình đánh thật cho hay
  Thời cơ nay đã đến tay
  Lúc đầm ngập nước đánh ngay tức thì

  Quân ta vỡ, rút về Khuất Lạo
  Để sửa binh, gươm giáo quân lương
  Tổ chức quân ngũ đàng hoàng
  Chọn thêm tướng giỏi, bổ sung nhân tài

  Vua cho vời Triệu Quang Phục đến (546)
  Trao cho người ấn triện thay vua
  Dân quân đất nước đang chờ
  Dặn người giữ vũng cơ đồ cha ông

  Triệu Quang Phục anh hùng dũng liệt
  Điều khiển quân hiểu biết mọi đàn
  Thế vua, ông nhận ngai vàng
  Sửa sang binh mã chọn đường ra tay

  THỜI ĐẠI TRIỆU VIỆT VƯƠNG -TRIỆU QUANG PHỤC (548 - 570)

  Triệu Việt Vương lên thay Nam Đế
  Đất Vũ Ninh được kể lắm người
  Anh hùng hào kiệt khắp nơi
  Tụ về dưới trướng chen vai diệt thù

  Đầm Dạ Trạch ở Chu Diên huyện
  Chọn gò cao huấn luyện dân binh
  Bùn lầy bụi rậm vây quanh
  Um tùm cây cỏ rừng xanh bạt ngàn

  Dạ Trạch Vương đánh tan tướng giặc
  Là Dương Sàn lấy đất Giao Châu
  Năm trăm năm , lệ thuộc Tàu
  Từ đây độc lập, nêu cao ngọn cờ

  Kể từ giờ dân yên nước mạnh
  Vùng cư dân ở cạnh Long Biên
  Được mùa thóc lúa nhiều thêm
  Diệt tan xâm lược chưa yên nội tình

  Lý Thiên Bảo là anh Nam Đế
  Cùng một người họ Lý bôn ba
  Trong khi giặc mới tràn qua
  Vào đất Di Lạc xưng là Đào Lang

  Đào Lang vương sau khi tạ thế
  Lý Phật Tử kế vị chúa công
  Tử xua quân xuống miền Đông
  Giành nhau với Triệu Việt Vương đất này

  Tử là tay gian manh quỷ quyệt
  Đã năm lần chỉ biết thua đau
  Nay dùng chước quỷ mưu sâu
  Tìm ra diệu kế dắt nhau trá hàng

  Xin cho con Nhã Lang gởi rể
  Cài vào nhà để dễ đoạt ngôi
  Việt Vương vốn tính thương người
  Vô tình để hắn vào nơi thăm dò

  Triệu Quang Phục chẳng lo chú ý (570)
  Bị Phật Tử tìm kế giết đi
  Cảo Nương vì quá đam mê
  Nên cha phải chết bởi nghe lời chồng

  HẬU LÝ NAM ĐẾ (571 - 602)

  Lý Phật Tử tiếm xưng Nam Đế
  Lấy họ xưa là để lừa dân
  Ô Diên, đô đóng mấy năm
  Sau dời đô đến ở gần Phong Châu

  Năm Nhâm Tuất vua Tàu sai tướng (602)
  Là Lưu Phương Tổng Quản Quân Doanh
  Đưa quân uy hiếp kinh thành
  Phật Tử quá sợ, trói mình hàng ngay

  Tướng nhà Tùy cho người áp giải
  Đưa vua về giam tại Bắc Kinh
  Nước ta nay lại trở thành
  Là đất thuộc địa dưới quyền ngoại bang

  THỜI ĐẠI BẮC THUỘC NHÀ TÙY ĐƯỜNG (603 - 938)

  Đất Việt Thường , vào tròng lệ thuộc (603)
  Quân Tùy Đường lần lượt kéo sang
  Dưới giày xâm lược ngoại bang
  Nước non xơ xác hoang tàn thảm thương

  Bọn Bắc phương đánh hơi thấy lửa
  Nghe Lâm Aᰠvàng quả thật nhiều
  Lưu Phương được phái đem theo
  Quân hơn một vạn vượt đèo đánh sang

  Vua Phạm Chí chận đường đánh trả
  Quân nhà Tùy bèn giả chạy thua
  Đột nhiên quay lại đánh vào
  Trung quân phản kích làm vua chạy dài

  Nhà Tùy mất, Đường sai Đạo Hựu
  Sang Giao Châu phủ dụ Khâm Hòa
  Là người khét tiếng điêu ngoa
  Khâm Hòa Thái Thú xin qua chầu hầu (618)

  Y cướp bóc trân châu ngọc quý
  Khi về Tàu, làm lễ dâng lên
  Địa đồ, sổ bộ tịch điền
  Của dân Nam Việt không quên một vùng

  Đường Thái Tông đổi tên thành Phủ (622)
  Xứ Việt Thường xưa gọi Giao Châu
  Nay thì được gọi như sau
  An Nam Độ Hộ thuộc Tàu từ đây

  LÝ TỰ TIÊN (687)

  Quan cai trị mặc tay vơ vét
  Của trong dân thu hết làm riêng
  Có người tên Lý Tự Tiên
  Hưng binh khởi nghĩa đứng lên diệt thù (687)

  Vì lực ít, khó cơ chiến thắng
  Bị giặc Tàu vây hãm đó đây
  Về sau bị bắt, lưu đày
  Quân tan, binh vỡ tiếc thay anh hùng

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • ĐINH KIẾN (687)

  Tướng của người là ông Đinh Kiến (687)
  Gom tàm quân quyết chiến tới cùng
  Đánh thành vây phủ tấn công
  Giết tên Đô hộ dẹp xong lũ này

  Vua nhà Đường cử ngay Tư mã
  Tào Trực Tỉnh qua ngã Quế Châu
  Phục binh giết Kiến trả thù
  Cho tên Đô Hộ bấy giờ tham lam


  MAI HẮC ĐẾ (722)

  Mấy trăm năm , mấy đời Bắc thuộc
  Toàn dân ta trói buộc triền miên
  Bọn quan nha lại đương quyền
  Làm điều thất đức đảo điên lòng người

  Khắp mọi nơi dân tình ta thán
  Mong có người báo hận cho dân
  May thay có bậc thánh nhân
  Quê làng Mai Phụ, Thúc Loan tên ngài

  Cả toàn dân đến nơi Can Lộc (713)
  Một lòng trừ ngoại tộc Bắc Phương
  Thề nay đánh đuổi giặc Đường
  Trừ quân xâm lược nhiễu nhương giống nòi

  Năm Quý Sửu lên ngôi Cửu Ngũ (713)
  Ngài là người đất cũ Hoan Châu
  Thu về đất nước đã lâu
  Bị Tàu đô hộ cất đầu không lên

  Năm Giáp Dần (714) đuổi tên Đô Hộ
  Là Sở Khách ra khỏi Giao Châu
  Từ đây sạch bóng quân thù
  Toàn dâm mỡ hội khởi đầu kỷ nguyên

  32 châu thu liền một mối
  Một Vương quyền phục vụ cho dân
  Ngoại giao các nước ở gần
  Lâm Ấp, Chân Lạp, Kim Lân để cùng

  Lập thế chung : Tìm đường giữ nước
  Khai sinh ra chiến lược liên hoàn
  Họp cùng các nước lân bang
  Tạo thành sức mạnh sẵn sàng đấu tranh

  Bốn mươi vạn dân binh các nước
  Làm kinh hồn lũ cướp Bắc phương
  Mười năm ròng rã vua Đường
  Vạch xong kế hoạch lên đường xuất quân

  Dương Tư Húc làm quan Vệ Tướng (722)
  Tiến quân vào theo hướng Phục Ba
  Húc theo đường cũ đi qua
  Từ Khâm Châu đến chỉ vừa một đêm

  Trong thoáng chốc đã lềnh quân giặc
  Ùa vào theo lối tắt đường sông
  Quân ta bối rối vô cùng
  Những nơi xung yếu lọt vòng bao vây

  Mai Hắc Đế rời ngay khỏi phủ
  Rút vào rừng đánh trả địch quân
  Binh lương , khí giới hao dần
  Quân cùng lực cạn mười phần còn hai

  Nước độc lập đã mười năm chẵn (712 - 722)
  Ngài mất rồi nhưng vẫn còn đây.
  Tiếc thuong không nói nên lời
  Đền Mai Hắc Đế nơi người mệnh chung

  BỐ CÁI ĐẠI VƯƠNG (761 - 802)

  Ba quý tử con Phùng Hạp Khánh (767)
  Vị tướng tài bên cạnh Thúc Loan
  Những trang văn võ song toàn
  Phùng Hưng anh cả lại càng oai phong
  Vật ngã trâu, tay không bắt hổ
  Uy danh kia sấm nổ gần xa
  Hưng binh vì nước, vì nhà (766 - 780)
  Anh hùng hào kiệt nghe qua theo về

  Cờ khởi nghĩa lời thề vì nước
  Quyết tâm giành cho được non sông
  Giúp dân giải thoát khỏi vòng
  Đã từng nô lệ ở trong tay Tàu

  Vì nô lệ phất cờ đại nghĩa
  Đánh tan tành khiếp vía ngoại xâm
  Đánh cho tướng giặc bàng hoàng
  Đánh cho tơi tả đầu hàng mới thôi

  Cao Chính Bình sợ oai mà chết (791)
  Giặc nhà Đường kế hết cạn lương
  Vẫn còn ngoan cố không hàng
  Về sau dùng kế Anh Hàng mới xong

  Dẹp giặc xong, làm vua trị nước
  Ở trên ngôi vừa được bảy năm (782)
  Một lòng vì nước vì dân
  Khi ngài tạ thế nhân tâm sụt sùi

  Ngài đã vì mệnh trời , quốc tổ
  Dâng tôn ngai Bố Cái Đại Vương
  Cầm quyền giữ mối kỷ cương
  Giúp dân bẻ gãy gông cùm ngoại bang

  Con Phùng An thay cha kế nghiệp
  Bị nhà Đường uy hiếp đánh tan
  Triệu Xương cai trị cử sang
  Làm quan Đô Hộ An Nam lúc này (791)

  Nửa thế kỷ từ ngày mất nước (790 - 840)
  Cứ mỗi lần, kẻ trước kẻ sau
  Sang làm Thứ Sử Giao Châu
  Tên nào cũng trở thành giàu có thêm

  Tội cho dân lên rừng xuống biển
  Mò ngọc trai, tìm kiếm ngà voi
  Cong lưng tôi mọi cho loài
  Ngoại bang xâm lược tác oai dân mình

  DƯƠNG THANH (819)

  Năm Kỷ Hợi (819) Dương Thanh thứ sử
  Người Giao Châu chiêu dụ dân quân
  Phất cờ khởi nghĩa đánh tan
  Giết Lý Tượng Cổ tham tàn hiếp dân

  Mấy năm sau Dương Thanh tử trận
  Người Nam Chiếu Hoàn Động kéo sang
  Cùng đi có cả Hoàn Vương
  Là vua Lâm ấp lên đường xâm lăng


  KHÚC THỪA DỤ (906 -907)

  Khúc Thừa Dụ vừa ngay khi ấy
  Với danh gia nổi dậy cơ đồ
  Một lòng vì nước mà lo
  Cùng dân khởi nghĩa, đắp mô chiếm thành

  Giặc giả phong "Đồng Bình Chương Sự"
  Kèm theo chức Tiết Độ Sứ quân
  Dụ người mong được lòng dân
  Dịu cơn phẫn uất của dân Việt mình (906)

  Giặc biết đâu, người anh hùng ấy
  Xoay thế cờ đoạt lấy thời cơ
  Cùng dân giữ vững cõi bờ
  Dễ dàng bẻ gãy ý đồ mưu thâm

  KHÚC HẠO (907 - 917)

  Mới ba năm mà người vội thác
  Con: Khúc Hạo gánh vác lên thay (907)
  Một trang anh kiệt nhân tài
  Lấy dân làm gốc vạch ngay tỏ tường

  Nhà cải cách kiếm đường phát triển
  Từ nghèo nàn sẽ biến ấm no
  Tổ chức quản lý phân cho
  Từng châu, từng phủ phải lo chu toàn

  Đừng đầu Tỉnh là viên Quản Giáp
  Giáp, chia thành từng xã nhỏ hơn
  Lựa người lệnh trưởng khôn ngoan
  Bình quân thế ruộng vuông tròn cho dân

  Lấy an lạc, khoan dung, giản dị
  Làm phương châm cai trị nhân dân
  Cải cách hành chính dần dần
  Quốc gia đổi mặt ngày càng thắm tươi

  Khi tạ thế chọn người kế vị
  Suốt đời vua chỉ nghĩ đến dân
  Giữ cho đất nước hùng cường
  Dân thêm giàu mạnh ngày càng mở mang

  Để giang sơn ngày càng vững chắc
  Phải đối đầu với giặc Bắc phương
  Ngoại giao khôn khéo nhún nhường,
  Sứ thần trao đổi bình thường với nhau

  Nơi địa đầu giữ yên biên giáp
  Với Chiêm Thành, Chân Lạp phương Nam
  Phân chia ranh giới rõ ràng
  Đặt quân canh giữ sẵn sàng chặn ngay

  KHÚC THỪA MỸ (917 - 923)

  Khúc Thừa Mỹ lên thay Khúc Hạo (917)
  Sai sứ thần sang báo vua Lương
  Giữ tình giao hảo bình thường
  Nhận cờ Tiết Việt tượng trưng Phiên thần (919)

  Quân Nam Hán manh tâm chiếm đoạt
  Lý Khắc Chính được cắt đem qua
  Binh hùng tướng mạnh quân xa
  Manh tâm chiếm lại nước ta bấy giờ

  Năm Canh Dần kẻ thù Nam Hán (930)
  Lấy đất đai ở quận Giao Châu
  Đại La, Hoan , Ái thu vào
  Cất quân mấy vạn đánh vào Champa

  Thứ sử mới tên là Lý Tiến
  Được điều sang trợ giúp việc quân
  Nhưng mà thế giặc đã tàn
  Đại La giữ được mấy phần chung quanh

  Ở Dương Xá vang danh Bộ Tướng
  Người họ Dương hào trưởng năm xưa
  Ba ngàn quân sẵn phòng ngừa
  Phất cờ khởi nghĩa diệt chừa ngoại xâm

  Dương Đình Nghệ phá tan bọn giặc
  Đuổi thứ sử vây bắt tàn quân
  Giết thêm Trần Bảo hung thần
  Tự xưng Tiết Độ Sứ Quân cầm quyền

  DƯƠNG ĐÌNH (Diên) NGHỆ (931 - 938)

  Dương Đình Nghệ giữ yên đất nước
  Coi binh quyền mới được bảy năm
  Thì tên Nha Tướng gian thâm
  Là Kiều Công Tiễn manh tâm hại người (937)

  Ham địa vị giết ngay chủ cũ
  Công Tiễn kia dạ thú lòng lang
  Cũng vì ham chức, làm càng
  Rước quân ngoại tộc phá tan cơ đồ

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • Quyễn III


  NGÔ QUYỀN (938-944)

  Tính kể từ đầu năm Mậu Tuất (938)
  Đất nước ta quả thật rối bời
  Lăm le Nam Hán bên ngoài
  Bên trong nội loạn lòng người oán than

  Đất nước chìm trong cơn nguy biến
  Vua Nam Hán muốn chiếm nước ta
  Sai con Hoằng Tháo đem qua
  Binh hùng tướng mạnh để mà xâm lăng

  Chúa Nam Hán chiếu ban mũ áo
  Cho Vạn Vương Hoằng Tháo tiên phuông
  Cử thêm binh mã lên đường
  Chiến thuyền theo hướng Bạch Đằng tiến vô

  Còn riêng y, đóng đô Bác Bạch
  Ở Hải Môn ứng trực sẵn sàng
  Nghe tin quân giặc tràn sang
  Ngô Quyền gấp rút chặn đường , đánh ngay

  Trước giết Tiễn , sau bày thế trận
  Sông Bạch Đằng dụ chúng tiến sâu
  Cọc ngầm từng khoảng cách nhau
  Đợi khi nước lớn trên bàu đổ ra

  Thuyền của ta nhấp nhô mặt sóng
  Tháo tức mình nổi trống tiến quân
  Đuổi theo sát khí đằng đằng
  Quân ta giả chạy, theo giòng nước xuôi

  Rồi đột nhiên ta quay phản kích
  Khi nước triều vừa kịp rút nhanh
  Đánh cho một trận tan tành
  Quan quân tướng giặc thất kinh rụng rời

  Thuyền của địch đâm lòi cọc sắt
  Nát lủng sườn khiến giặc thất kinh
  Nhác trông lại thấy Ngô Quyền
  Oai phong lẫm liệt trên thuyền chỉ huy

  Ta chẻ đôi, phân ly đội ngũ
  Giặc bỏ thuyền lố nhố lên bờ
  Hán quân đâu thể nào ngờ
  Lọt vòng mai phục ta chờ từ lâu

  Địch khiếp vía đâm đầu tháo chạy
  Còn quân ta thấy vậy đánh luôn
  Dồn cho chúng đến cùng đường
  Bắt ngay Hoằng Tháo, trước quân chém liền

  Chúa Nam Hán vật mình đau đớn
  Biết con đà tử trận , phanh thây
  Xác con để lại đất này
  Giận mình không đủ sức tài cứu con

  Bạch Đằng Giang, sông xưa hùng dũng
  Tiếng sóng rền còn vọng đâu đây
  Hồn thiêng chót vót chân mây
  Ngọn cờ độc lập tung bay trên thành

  Người ta bảo có vành áng sáng (898 - 944)
  Khi vua sinh tỏa rạng khắp nơi
  Khí thiêng un đúc nên người
  Tướng đi tựa hổ, nốt ruồi ngang lưng

  Có trí dũng, sức nâng được vạc
  Lúc trẻ thơ mẹ đặt Ngô Quyền
  Cùng con Dương Nghệ kết duyên
  Được phong Nha tướng cầm quyền Ái Châu

  Đất Đường Lâm ơn sâu vũ lộ
  Chọn Loa Thành làm chỗ đóng quân
  Lập Dương hoàng hậu , chiêu đàn
  Đặt ra chức tước cho hàng thân vương

  Chế nghi lễ, đai cân phẩm phục
  Thiết triều đình theo bậc đế vương
  Ngài vừa bốn bảy thì băng
  Ở ngôi cửu ngũ Việt Thường sáu năm (941)

  Một chiến thắng ngàn năm để lại
  Sông Bạch Đằng mãi mãi thiên thu
  Đường Lâm xây dựng cơ đồ
  Ngô Vương lưu dấu để cho đến giờ

  DƯƠNG BÌNH VƯƠNG (945-950)

  Ngô Xương Ngập kế thừa ngôi báu
  Có Tam Kha là cậu của mình
  Di thư Vua viết phân minh
  Giao Kha giúp rập con mình lên ngôi

  Nhưng Tam Kha nuốt lời di chúc (945)
  Tên gian thần thừa lúc ấu vương
  Mon men trở dạ bất lương
  Cướp ngôi của cháu , Bình Vương xưng càn

  Dương Tam Kha mưu gian hại cháu
  Bọn cận thần cho dẫu đa mưu
  Cũng không giấu được ý đồ
  Soán ngôi phản nghịch dở trò mị dân

  HẬU NGÔ VƯƠNG (951-965)

  Ngô xương Văn nhân danh triều cũ
  Cùng hai người họ Đỗ, họ Dương
  Dùng mưu bắt được Bình Vương
  Bảo toàn cơ nghiệp nối giòng họ Ngô

  Văn cùng anh cùng lo việc nước
  Sau Xương Ngập lấn lướt chuyên quyền
  Muốn giành tất cả làm riêng
  Gây nên chia rẽ anh em trong nhà

  LOẠN SỨ QUÂN (966)

  Loạn sứ quân tạo ra thảm cảnh (966)
  Mười hai phe tranh đánh lẫn nhau
  Sứ quân tên họ như sau :
  Lý Khuê, Bạch Hổ, Đằng Châu chiếm thành

  Đất Thái Bình Nguyễn Khoan hùng cứ
  Đỗ Cảnh Thạc, Xương Xí, Nguyễn Siêu
  Lã Đường, Kiều Thuận tiếp theo
  Rồi Ngô Nhật Khánh lại gieo kinh hoàng

  Kiều Công Hãn giành dân với Tiệp
  Loạn sứ quân chém giết lẫn nhau
  Chiến tranh mãi đến năm sau
  Cuối cùng Bộ Lĩnh tóm thâu nước nhà (968)

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • ĐINH BỘ LĨNH (968 -980)

  Đinh Bộ Lĩnh vốn là bộ tướng
  Của sứ quân Trần Lãm Minh Công
  Châu Hoan thứ sữ : cha ông
  Quê người ở đất Đại Hoàn Hoa Lư

  Mồ côi cha kể từ thuở bé
  Mẹ họ Đàm quạnh quẽ nuôi con
  Ngày thường với trẻ cùng thôn
  Tréo tay làm kiệu suy tôn mà đùa

  Cầm cờ lau, tay khua nghi trượng
  Chơi như là điều tướng, khiển binh
  Người già thấy thế làm kinh
  Trẻ này sau lớn ắc thành đế vương

  Quả nhiên sau, khương cường khôn lớn
  Đầu quân về dưới trướng Minh Công
  Cùng dân dấy nghĩa xưng hùng
  Sứ quân hàng phục cuối cùng tôn lên

  Vạn Thắng Vương thành tên người gọi
  Bởi mỗi lần trống nỗi xuất quân
  Điều binh tốc thắng như thần
  Khiến cho hùng trưởng quy hàng dưới tay

  Năm Mậu Thìn lên ngai Hoàng Đế (968)
  Dời đô về kinh ấp Hoa Lư
  Đắp thành, bảo vệ kinh đô
  Sáu quân binh mã để lo giữ gìn

  Đại Cồ Việt đặt tên cho nước
  Dùng kinh tế liệu trước cho dân
  Nghiêm minh trái lệnh bất tuân
  Vạc dầu củi sắt để răn mọi người

  Vua lại sai phân chia nhiệm vụ
  Chọn nhân tài để bổ làm quan
  Biên niên, lịch sử rõ ràng
  Ghi từng sự kiện để làm tàng thơ

  Chia binh ra quân cơ mười đạo
  Cấp quân trang, mũ áo chỉnh tề
  Định phân cấp bậc uy nghi
  Đạo, Quân, Lữ, Tốt, Ngũ ghi rõ ràng

  Đinh Tiên Hoàng lập năm hoàng hậu
  Quá yêu con thơ ấu Hạng Lang
  Phong làm Thái Tử thay vương
  Buộc con Đinh Liễn phải nhường cho em

  Năm Bính Tý thương thuyền các nước (976)
  Lần đầu tiên dừng bước đất ta
  Đem dâng phẩm vật lụa, ngà
  Cống triều cốt để làm quà giao thương

  Cuộc ngoại thương đầu tiên từ đấy
  Của nước ngoài muốn cậy nhờ ta
  Bán buôn trao đổi lại qua
  Giữa dân các nước diễn ra trong vùng

  Liễn mất quyền, sinh lòng chiếm đoạt
  Giết Hạng Lang tội ác Việt Vương
  Vì ngôi làm việc bất lương
  Nhẫn tâm đến nỗi coi thường tình thâm (797)

  Việc như thế nẩy mầm bạo loạn
  Tên Đỗ Thích thí mạng nhà vua
  Khi ngài an uống say sưa
  Trong sân cung cấm bấy giờ nữa đêm

  Hắn giết thêm Việt Vương Đinh Liễn
  Rồi trèo tường lén ẩn trong cung
  Bị quan Nguyễn Bặc truy lùng
  Tìm ra hung thủ bên trong lổ vò

  Tên Đỗ Thích bấy giờ bị bắt
  Thân thể y băm nát thịt xương
  Đáng đời răn kẻ làm gương
  Âm mưu thoán đoạt ngôi vương của
  người

  Việc hại người chung quy là thế
  Chuyện quốc gia phải để vô tư
  Bỏ trưởng mà lấy con thơ
  Lập năm hoàng hậu cơ đồ e hư

  Rước linh cửu vua rồi đem táng
  Mã Yên Sơn thuộc huyện Trường Yên
  Quần thần đưa trẻ cầm quyền
  Vừa tròn sáu tuổi đã lên ngai vàng


  ĐINH PHẾ ĐẾ (979 - 980)

  Quan đại thần Lê Hoàn nhiếp chánh (980)
  Mưu thông gian với cánh họ Dương
  Vân Nga thái hậu tôn vương
  Cùng quan Cự Lạng dọn đường đoạt ngôi

  Vở hài kịch đến hồi ngoạn mục
  Trong triều đình gặp lúc lao đao
  Ngang nhiên nội phủ đi vào
  Quan quân áo trận ào ào nói năng


  ĐẠI HÀNH HOÀNG ĐẾ (980 - 1005)

  Tôn Thập Đạo nối chân Thiên Tử
  Năm Canh Thìn khai thái tân quân (980)
  Tung hô vạn tuế mấy lần
  Vân Nga thái hậu cúi dâng áo bào

  Lẽ đương nhiên nhân nào quả ấy
  Bôĩnh xưa từng lấy vợ người
  Trớ trêu cho cái sự đời
  Vợ mình kẻ khác cướp rồi biết chăng ?

  Quê Ái Châu Lê Hoàn xưng đế
  Lấy vợ vua : Dương thị phu nhân
  Lên ngôi Hoàng hậu để gần
  Mười hai trai lớn lần lần phong vương

  Năm Canh Thìn Tống vương hạ chiếu (980)
  Sai Đa Tốn mang biểu thư sang
  Vừa đe, vừa dọa, vừa nương
  Tung đòn tâm lý dọn đường xuất quân

  Tống chia quân ra làm bốn mũi
  Hướng Bạch Đằng đường thủy tiến qua
  Hội quân ở đất Đại La
  Lạng Sơn binh bộ chia ba kéo vào

  Hầu Nhân Bảo làm Giao Châu sứ (980)
  Tôn Hoàng Hưng, Khâm Tộ theo chân
  Lưu Trừng đốc thúc thủy quân
  Hơn ba vạn đứa lên đường vượt sang

  Hầu Nhân Bảo dương dương tự đắc
  Kéo quân vào đi tắt lối sông
  Vừa qua gần tới Chi Lăng
  Bị ta phục kích giết phăng ngay liền

  Giặc khiếp đảm thất điên, bát đảo (981)
  Lê Đại Hành vũ bão tiến công
  Giặc phơi thây chết đầy đồng
  Đánh tan ba vạn quét xong giặc thù

  Bắt Phụng Huân, trói gô Quân Biện
  Giải giặc Tàu về đến Hoa Lư
  Bộ binh Khâm Tộ thua to
  Tống Vương xuống chiếu truyền thu quân về

  Vua nước Tống suy đi tính lại
  Dùng chiến tranh không khỏi thương vong
  Chi bằng đưa chế sách phong
  Giử cho thông hiếu được lòng hai bên

  Lê Đại Hành nắm quyền quân lữ
  Sai Tử An mở lộ Bắc Nam (992)
  Thân hành đánh chiếm Nam Man
  Chém Bê Mi Thuế kinh hoàng dân Chiêm

  Vì trước đó người Chiêm bắt giữ
  Quan Từ Mục , Ngô Tử Canh sang
  Đưa thư hỏi tội Hoàn Vương
  Lâu nay không thấy đưa sang cống triều

  Trăm cung nữ bắt theo về nước (982)
  Lẫn bạc vàng lấy được trong cung
  Nhà sư Thiên Trúc bị cùm
  Theo quân chiến thắng đi cùng di quan

  Vua ra lệnh phá tan tông miếu
  Hủy thành trì quốc bửu thu gom
  Đánh Chiêm một trận thất hồn
  Rửa xong cái nhục dám giam sứ thần

  Đối với Tống dần dần thông hiếu
  Sai sứ thần dâng biểu Ung Hy
  Xin làm tiết trấn biên thùy (985)
  Đến năm Thuần Hóa phong vì Quận Vương (995)

  Khéo ngoại giao khi cường, khi nhược
  Lúc sứ thần Lý Giác sang thăm (987)
  Vua sai Sư Thuận giả làm
  Chèo đò đưa sứ , đối ngâm thơ rằng :

  "Bạch mao phô lục thủy
  Hồng trạo bãi thanh ba"
  Hai người ứng đối ngâm nga
  Giác càng kính phục về nhà tấu lên

  Vua cho trả bọn Quách Quân biện
  Là tù binh trong trận Chi Lăng
  Nhân khi Sứ Tống sang thăm
  Tỏ tình hòa hiếu nhún nhường của ta

  Vua cầm quyền, trông xa thấy rộng
  Là một người lương đống tài cao
  Giỏi tài nội trị ngoại giao
  Giỏi tài khai khẩn vét đào kênh mương

  Năm Quý Mão ( 1003) trên đường thị sát
  Kênh Đa Cái hết nước cạn khô
  Vua liền ra lệnh truyền cho
  Quân dân nạo vét để đưa nước vào

  Giặc Cử Long lâu lâu quấy rối
  Vua đích thân di tới Cùng Giang
  Điều quân , bày trận dọn đường
  Kêu trời ba tiếng đánh tràn , giặc tan

  Nam Bình Vương tước phong của Tống
  Vì bãi binh ở Trấn Như Hồng
  Vua Tàu cũng muốn đẹp lòng
  Nên sai sứ đến tâng công cho ngài

  Việc Ất Mùi (995) quan quân Giao Chỉ
  Trăm chiến thuyền trực chỉ Trung Hoa
  Hành quân tốc chiến từ xa
  Như Hồng thị trấn vòng qua đánh vào

  Châu Tô Mậu , Ung Châu nước Tống
  Cũng bị ta chiếm đóng mấy ngày
  Chiếm rồi cho rút ra ngay
  Để mà nhắc nhỡ cho người biết ta

  Sai quan nha đúc tiền Thiên Phúc (984)
  Xây thêm lầu Long Lộc, Trường Xuân
  Dựng nhà trên núi Đại Vân
  Điện vàng, Điện bạc sức dân đổ vào

  Đối với nước tài cao trông thấy
  Nhưng việc nhà chẳng mấy kỷ cương
  Anh em không biết nhún nhường
  Mưu giành ngôi báu tranh vương đoạt quyền


  TRUNG TÔNG HOÀNG ĐẾ (1005)

  Điện Trường Xuân vào năm Ất Tỵ
  Vua băng hà chiếu chỉ truyền ngôi
  Anh em giành giật ghế ngồi
  Cuối cùng Long Việt là người được may

  NGỌA TRIỀU HOÀNG ĐẾ (1005 -1009)

  Lê Long Đỉnh sai người hạ sát
  Giết anh mình để đoạt ngôi vua
  Sửa quan chế đổi triều vua
  Rập khuôn theo đúng kiểu như bên Tàu (1006)

  Mẹ Long Đỉnh tên Hầu Di Nữ ?
  Là một người gốc ở Champa
  Hai vua bà đã sinh ra
  Nữa mang máu Việt , nữa là Champa

  Long Đỉnh có : bốn bà hoàng hậu
  Xin Tàu cho mũ áo dát vàng (1009)
  Tống triều chấp thuận gởi sang
  Vua mang ngưu trắng đem dâng Bắc Triều (1007)

  Theo Sử ký lắm điều quái đản
  Được gán cho Long Đĩnh - Minh vương
  Một là dâm đãng bạo tàn
  Hai là ác đức coi thường mạng dân ?

  Như chuyện lấy : thằng lằn làm gỏi
  Bắt trẻ thơ ra gọi cho ăn
  Bắt người trấn nước sủi tâm
  Bắt người xẻo thịt, bắt nằm chuồng heo

  Bắt trèo cây cheo leo cao vút
  Đốn gốc để cho rớt xuống chơi
  Lấy cỏ tranh quấn vào người
  Rồi đem đốt lửa vua tôi giải sầu

  Lại róc mía trên đầu sư trọc
  Rồi giả vờ như sóc nhằm gai
  Thả tay vua để dao rơi
  Đầu sư gội máu, vua cười vỗ tay

  Vua lại sai cho người bắt rắn
  Bỏ vào quần để đặng dọa chơi
  Lão bà hoảng vía la trời
  Vỗ tay thích chí vua cười bò lăn

  Lúc thiết triều vua nằm nghiêng ngả
  Bởi vì người đã quá ham mê
  Tửu sắc, dâm dật ê chề
  Mắc thêm bệnh trĩ khó bề ngồi lâu

  Tên "Ngọa triều" bắt đầu từ đó
  Tẩm điện lâu là chỗ vua băng
  Đồng dao lên tiếng hát rằng :
  "Ngọa triều hoàng đế" là thằng quái thai

  Có một điều mà đời chẳng hiểu
  Tại sao vua dâng biểu xin kinh ? (1007)
  Đắp đường, dựng cột, đào kênh ?
  Đóng thuyền để chở bộ hành sang sông ? (1009)

  Trong bốn năm coi trông việc nước
  Đã năm lần chinh phạt phiến quân
  Nếu vua là kẽ hôn quân
  E rằng phải xét cân phân mọi bề

  Nhà Tiền Lê tuyệt dòng từ đấy
  Kỷ Dậu niên triều ấy mất ngôi (1009)
  Cầm quyền hăm chín năm trời
  Thay vua họ khác hai ngày lạ chưa ? !

  Đã mấy lần cơ đồ nguy biến
  Cảnh sơn hà lâm nạn chiến tranh
  Quốc gia chìm nỗi gập ghềnh
  Cuối cùng vẫn thắng xích xiềng ngoại bang

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • Quyễn IV

  LÝ THÁI TỔ (1010 - 1028)

  Lý Công Uẩn vốn dân Cổ Pháp
  Sinh ra đời đúng bậc minh vương
  Lên ngôi hoàng đế Việt Thường
  Là n gười khoan thứ tinh tường việc dân

  Cha không có, mẹ người họ Phạm
  Chùa Tiêu Sơn giao hợp thần nhân
  Sinh vua tuấn tú bội phần (974)
  Năm lên ba tuổi cho làm con nuôi

  Lý Khánh Văn nhận nuôi đứa bé
  Trẻ thông minh đủ vẻ lương tường
  Sư chùa Lục Tố rất thương
  Nói rằng : Không phải người thường thế đâu

  Mãi về sau lời sư Vạn Hạnh
  Đã trở thành định mệnh quốc gia
  Nhiều năm ròng rã trôi qua
  Tiên tri lúc trước quả là đúng ngay

  Sau hai ngày vua Lê Long Đĩnh
  Chết chưa chôn thì chuyện xãy ra
  Trong triều nỗi cuộc phong ba
  Nguyễn Đê , Cam Mộc đứng ra nói rằng :

  "… Bọn ta không nhân lúc này cùng nhau
  sách lập Thân vệ ( Lý Công Uẩn ) làm thiên tử ,
  lở bối rối có xãy ra tai biến gì ,
  liệu chúng ta có còn giữ đựơc cái đầu hay không ? "

  Cuộc chính biến tôn vương chớp nhoáng
  Kế hoặch xong chỉ đúng hai ngày
  Cho dù ai muốn trở tay
  Cũng không xoay được đổi thay cuộc cờ

  Lý Công Uẩn , cơ đồ có sẳn
  Kẻ khôn ngoan dưới trướng khá nhiều
  Thiền sư Vạn Hạnh phò theo
  Thái sư Khuôn Việt đem điều nghĩa nhân

  Gốc là dân mối giềng trị nước
  Việc khởi đầu làm trước lên ngôi
  Bỏ giềng lưới, bỏ giam người
  Đại xá thiên hạ đổi đời từ đây

  Vua xuống chiếu từ rày có việc
  Không thuận lòng giải quyết với nhau
  Được quyền diện kiến trình tâu
  Vua thân phán quyết ngỏ hầu minh oan

  Lại hạ lệnh : người đang trốn tránh
  Cho phép về lại cảnh quê hương
  Áo cơm giúp kẻ cùng đường
  Tha người Nam Chiếu cấp lương đưa về

  Vua lại phê, ba năm tha thuế
  Sửa đình chùa đổ nát hư hao
  Công, hầu, khanh tướng ban trao
  Chọn người xứng đáng để giao trọng quyền

  Viết chiếu truyền, dời đô đến chỗ (1010)
  Thành Đại La đất cổ Cao Vương
  Vùng này đất phẳng mười phương
  Long chầu, hổ phục dị thường địa linh

  Nhìn địa hình, đông, tây, nam, bắc
  Thế đất này nét sắc mà oai
  Vì dân lập kế lâu dài
  Tính theo vận nước nhân tài hội đây

  Lạ lùng thay, thuyền vua vừa đến
  Có rồng vàng xuất hiện trên sông
  Đổi tên thành gọi Thăng Long
  Mùa thu tháng bảy khởi công dựng nền (1010)

  Điện Càn Nguyên nơi coi triều chính
  Điện Tập Hiền hướng định chánh Nam
  Nằm sau là Điện Long An
  Phía đông Giảng Võ Thư Tàng kế bên

  Bốn cửa thành : Tương Phù, Quản Phúc
  Cửa phía Bắc Diệu Đức mở ra
  Đại Hùng theo hướng Tây qua
  Tường cao hào chắn phía xa ngoại thành

  Cửa Đan Phượng thông liền Uy Viễn
  Bậc thềm rồng trước Điện Cao Minh
  Thăng Long quang cảnh hữu tình
  Nghênh Xuân cung cấm, ngoại thành chùa Nghiêm

  Đổi niên hiệu Thuận thiên để tính (1010)
  Chức đặt ra phân định rõ ràng
  Sắc phong cho sáu bà hoàng
  Các con đều được tước vương , tước hầu

  Lấy kinh tế làm đầu trị quốc (1013)
  Định lệ ra luật nước rõ ràng
  Sáu tên sưu thuế đàng hoàng
  Năm lần giảm thuế nước càng phồn vinh (1017)

  Nơi Phiên trấn (1020), tình hình không ổn
  Giặc xâm lăng khốn đốn dân binh
  Cất quân chinh phạt tự mình
  Đánh cho mấy trận tan tành Cử Long

  Vua một lòng tôn sùng đạo Phật
  Xuống chiếu truyền khuyên tập chép kinh
  Để lầu bát giác tôn vinh (1021)
  Đúc chuông, xây tháp, linh đình làm chay

  Với Bắc triều vua sai thông hiếu
  Nhà Tống phong Giao Chỉ quận vương
  Năm lăm tuổi thọ hưởng dương (1028)
  Hiệu là Thái Tổ, Thọ Lăng táng ngài

  Lý Công Uẩn , nhân thời mỡ vận
  Vốn là người khí tượng đế vương
  Song ưa nghe việc dị thường
  Nên chi bị lụy đoạn trường mà thôi

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • LÝ THÁI TÔNG (1028 -1054)

  Lý Phật Mã vâng lời di chiếu
  Đến cấm thành mới hiểu ra rằng
  Ba em mai phục thân quân
  Giết mình để đoạt ngai vàng về tay

  Xác vua cha còn đây chưa liệm
  Sao ba em toan chiếm ngai vàng
  Đông Chinh, Thánh Dực, Võ Vương
  Rõ là cốt nhục tương tàn buồn thay

  Cuộc chính biến, ba tay vương tử
  Khiến triều đình phải xử cho nghiêm
  Có quan Phụng Hiểu điện tiền
  Rút gươm thẳng đến chém liền Võ Vương

  Lý Phật Mã trong cơn bối rối
  Lên ngôi vua hiệu đổi Thiên Thành
  Tôn cha, Thái Tổ thần danh
  Quốc tang bố cáo trong thành, ngoài biên

  Vua tha cho bọn em dấy loạn
  Lấy tình người đổi oán bằng ân
  Đem tiền, gạo phát cho dân
  Gọi là bố thí ngay lần lên ngôi

  Vua lại sai đặt ra thứ bậc
  Để trao quyền cho thật phân minh
  Lựa người tài giỏi nghề binh
  Phong làm Thượng Tướng giữ gìn quốc gia

  Vua lập ra bảy bà hoàng hậu
  Là một điều nhiên hậu không ai
  Sách phong thái tử truyền ngai
  Nhật Tôn hoàng tử được ngài ban cho

  Là một người nhân từ sáng suốt
  Lại hiểu thông thao lược kinh luân
  Sáu nghề lễ nhạc luật âm
  Ngự văn, thư số cũng trang anh tài

  Suốt một đời trên ngai hoàng đế
  Bước trường chinh tế thế đông, tây
  Ở ngôi hăm bảy năm đầy
  Tám lần chinh phạt dạn dày phong sương

  Đánh Trệ Nguyên chặn đường Tồn Phúc (1033)
  Phạt Chiêm Thành qui phục nhân tâm (1039)
  Dải dầu chín tháng hành quân
  Chém đầu Sạ Đẩu, giết gần vạn binh (1044)

  Vua xuống chiếu soạn thành bộ Luật
  Ghi rõ ràng cho thật phân minh
  Chia ra môn loại rành rành
  Đâu là dân luật, luật hình, luật quân

  Bộ Hình Thư được dân mong muốn (1042)
  Bởi vì là thích ứng mọi nơi
  Luật nghiêm lại hợp tình người
  Công bằng đúng lẽ thuận trời, an dân

  Tội gian dâm, tội đồ, hối lộ
  Soạn thành văn lý số rõ ràng
  Những ai làm việc lâu năm
  Mà không có lỗi được thăng chức liền

  Vua lại sai đóng thuyền cỡ lớn
  Hạ thủy đầu chiến hạm Vạn An (1034)
  Vinh Xuân, rồi chiếc Nhật Quang (1037)
  Thủy quân cũng đóng vài trăm tiểu thuyền (1043)

  Vua hạ lệnh đào kênh Đãn Nãi (1029)
  Rồi lại sai vét đãi Lẫm Kênh (1050)
  Đặt mốc, cắm biển đề tên
  Chỉ đường, hướng lối kế bên vệ đường

  Trạm Hoài Viễn để giường khách nghỉ
  Xây trên bờ bên mé Gia Lâm (1035)
  Tây Nhai mở chợ cho dân
  Trên sông Tộ Lịch bắt ngang chiếc cầu

  Lệ từ lâu, năm nào cũng thế
  Vua thân hành tế lễ Thần Nông
  Tịch điền ruộng đã cày xong
  Nêu gương thiên hạ dốc lòng làm ăn

  Vua lại dạy cung nhân dệt gấm (1040)
  Phát trống kho gấm Tống làm quà
  Từ đây sử dụng lụa nhà
  Trong dân sản xuất ; của ta, ta dùng

  Dạy Hoàn Vương chấp cung xét hỏi
  Việc kiện thưa xử tội rồi tâu
  Lại cho Thái tử coi chầu
  Để nghe chính sự ngõ hầu ngày sau (1054)

  Thuật dạy con bắt đầu như thế
  Cho muôn đời lấy để làm gương
  Tính vua đôi lúc bất thường
  Thích nghe sấm ký khoa trương việc mình

  Trong Cấm Thành buồn tình giải trí
  Lập đoàn ca nhạc kỷ trăm người
  Vào rừng Kha Lãm tìm voi
  Dựng chùa Diên Hựu, xây đài chứa Kinh (1049)

  Khắp đất nước thanh bình an lạc
  Vua là người trầm mặc tinh thông
  Tháng mười Giáp Ngọ, tiết đông (1054)
  Trường Xuân vua mất đau lòng con dân

  Là một người bội phần cơ trí
  Việc quốc gia chăm chỉ sớm hôm
  Tiếc rằng hay nói khoe khoang
  Là người khai sáng mối nguồn về sau


  LÝ THÁNH TÔNG (1054 - 1072) - ĐẠI VIỆT

  Được ngôi cao : Thái Tông Hoàng Đế
  Là Đông Cung thừa kế Nhật Tôn
  Một người tâm tính ôn tồn
  Thương dân, trọng việc lại còn lo xa

  Đổi quốc hiệu thành ra Đại Việt (1054)
  Lập lịch triều, kỷ yếu định danh
  Gọi tên : Long Thụy Thái Bình
  Sửa sang chính sự, dân tình an sinh

  Lập Văn Miếu , nặn hình Tứ Phối
  Những người hiền : Khổng Tử, Chu Công
  Bẩy hai trò giỏi thờ chung
  Là đất văn vật, tấn phong nhân tài

  Ngoài cấm thành xây đài cao nhất
  Đặt tên là Bảo tháp Báo Thiên (1054)
  Mươi hai tầng đứng dính liền
  Vươn cao chục trượng oai nghiêm vô cùng

  Gặp tiết đông lúc trời lạnh giá
  Thương người tù thiếu cả chiếu chăn
  Gian, ngay chưa biết tỏ tường
  Truyền cho ngục lại phát chăn để nằm (1055)

  Xót dân tình phải chăng không biết (1064)
  Nên nhiều khi làm việc lỡ lầm
  Xử người như với người thân
  Lấy điều khoan giảm gia ân cho người

  Dân thiếu ăn, đức trời thừa thiếu (1075)
  Tha thuế tô, một kiểu khuyến nông
  Vua, Quan, Dân, lính một lòng
  Giữ yên bờ cõi chẳng mòng riêng tây

  Năm Kỷ Hợi lựa ngày Bắc phạt (1059)
  Đánh Khâm Châu cả nước kinh hoàng
  Biểu dương lực lượng vài hôm
  Rồi cho triệt thoái truyền gom quân về

  Đánh nước Tàu thị uy cho biết
  Cũng bởi vì vua ghét Tống vương
  Phản phúc dối trá dị thường
  Nuốt lời binh viện đánh Nùng Trí Cao

  Đánh Chiêm Thành răn vua Phiên trấn
  Chúa Chămpa thất trận đầu hàng
  Thế cùng Chế Củ xin dâng
  Ba châu cắt đất xin nhường Thánh Tông

  Vua bằng lòng tha cho Chế Củ
  Cõi biên thùy uy vũ vang danh
  Thu về Địa Lý, Ma Linh (1069)
  Cùng châu Bố Chính trở thành đất ta

  Tuổi bốn mươi, sinh ra con nhỏ (1066)
  Vua rất mừng, trăm họ hân hoan
  Có người nối dõi ngai vàng
  Phong ngay thái tử , đăng quang sau này

  Lý Thánh Tông có tài văn học (1056)
  Làm minh văn cho đục trên bia
  Cung thương sáng tác nghề kia
  Phỏng theo nhạc khúc chẳng lìa âm Chiêm

  Tiếng trống Chiêm vô cùng hấp dẫn
  Điệu Pì dền khi bổng, lúc khoan
  Tám mươi điệu trống Kỳ Nằng
  Ri Nai khúc hát nhẹ nhàng vui thay

  Nhân một hôm gặp ngày xuân nhựt (1063)
  Dân hiếu kỳ nô nức tranh đua
  Nhân ngài đi vãn cảnh chùa
  Cố nhìn được mặt đức vua một lần

  Chỉ riêng một, giai nhân tuyệt sắc
  Không nhìn vua, nép mặt bên lan
  Khiến vua làm lạ vô vàn
  Vua cho võng kiệu để mang nàng về

  Tên Ỷ Lan cũng vì tích đó
  Là một người sắc sảo thông minh
  Thay vua việc nước điều hành
  Khi chồng sang đánh Chiêm Thành năm sau

  Lý Thánh Tông tài cao nhân hậu
  Coi việc dân , đạt thấu lẽ trời
  Cơ đồ gánh vác trên vai
  Bình Chiêm, phạt Tống trong ngoài vỗ yên

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • Quyễn V


  Đại Việt Sử Thi - Quyển 05




  LÝ NHÂN TÔNG HOÀNG ĐẾ (1072 - 1127)

  LÝ THẦN TÔNG (1128 - 1138)

  LÝ ANH TÔNG HOÀNG ĐẾ (1138 - 1175)

  LÝ CAO TÔNG HOÀNG ĐẾ (1176 - 1210)

  LÝ HUỆ TÔNG HOÀNG ĐẾ (1211 - 1224)

  LÝ CHIÊU HOÀNG (1224 - 1225)


  LÝ NHÂN TÔNG HOÀNG ĐẾ (1072 - 1127)

  Vua băng hà, con lên bẩy tuổi (1072)
  Húy Càn Đức, miếu hiệu Nhân Tông

  Lý Đạo Thành được sắc phong
  Thái sự phụ chính để trông triều đình
  Đổi niên hiệu Thái Ninh năm Tý (1072)
  Bà buông rèm chính sự cùng nghe

  Tranh quyền bức tử Hoàng Phi
  Là Hoàng thái hậu đương thì họ Dương
  Lý Đạo Thành lên đường biên trấn (1073)
  Cũng chỉ vì can gián Linh Nhân

  Giết người nào có ăn năn
  Một rừng, hai hổ thiệt rằng khó thay
  Việc triều chính trong tay Thái hậu (1072)
  Nhân tiết xuân xuống chiếu tuyển sinh (1075)

  Lựa người bác học minh kinh
  Tam trường lều chỏng cho lưu danh với đời
  Lê Văn Thịnh tên ngời bảng hổ
  Được vời vào dạy dỗ cho vua

  Thăng dần lên chức thái sư (1085)
  Về sau tạo phản mưu đồ thí quân (1096)
  Gia nô Thịnh là dân Đại Lý
  Có thuật riêng kỳ bí quái chiêu

  Tưởng rằng áp đảo làm liều
  Nên chi suýt chết vì theo lũ này
  Lý Nhân Tông một tay thư pháp (1118)
  Nét rồng bay chữ khắc trên bia

  Minh Văn mấy vận Đường thi
  "Lãm sơn dạ yến" vườn khuya gảy đàn (1120)
  Nước thanh bình thắt bông kết tụi
  Khắp kinh thành mở hội hoa đăng

  Đàm thi, giữa buổi xuân quang
  Trong trời trắng xóa một màn tuyết rơi (1102)
  Để có người xiển dương văn hiến
  Lựa nhân tài hội tuyển chiêu sinh (1086)

  Học theo Khổng Mạnh thánh hiền
  Chuyên văn, luyện võ rạng danh nước nhà
  Quốc tử giám mở ra luật mới
  Cho những người biết chữ vào thêm

  So tài giỏi, kém phân minh
  Môn thi : Tính toán, luật hình học riêng (1086)
  Mạc Hiễn Tích đề tên bảng yết
  Bổ làm quan học sĩ hàn lâm (1086)

  Về sau đi sứ mấy lần (1094)
  Thay vua yên vổ quan quân Chiêm Thành
  Cho lão thần được quyền ngồi tấu
  Trời vào thu, ban áo các quan

  Mùa xuân lập yến đãi đằng (1123)
  Vua quan cùng sống thân bằng với nhau
  Vua ra lệnh : giết trâu phạt trượng
  Đến mùa xuân không đốn chặt cây (1126)

  Cấm dùng gậy nhọn cầm tay
  Cùng đồ sắt thép kết bầy đánh nhau
  Để giao thông xây cầu, đắp lộ
  Sửa kinh thành những chỗ hư hao (1078)

  Đắp đê Cơ Xá thêm cao
  Để ngăn nước lụt tràn vào kinh đô
  Trong xây cất truyền cho nung ngói
  Để lợp nhà tránh khỏi thiên tai

  Hội đàm với sứ nước ngoài
  Định xong cương giới đất đai rõ ràng (1084)
  Vương An Thạch nghĩ rằng Đại Việt (1075)
  Bị Chiêm Thành đánh giết hết quân

  Bây giờ công phá một lần
  Chắc rằng chiến thắng sẽ nằm trong tay
  Vua Tống sai Lưu Di - Thẫm Khởi
  Ngầm dấy binh yễm tại Quế Châu

  Thuyền bè , quân dụng đưa vào
  Cấm dân buôn bán ra vào nước ta
  Biết ý đồ của nhà Bắc Tống
  Thường Kiệt cho làm tướng điều quân (1075)

  Tiến sang đánh trước Châu Khâm
  Châu Liêm cô thế đầu hàng quân ta
  Tướng Ung Châu tên là Tô Giám
  Cố thủ thành, không dám động quân

  Bốn mươi ngày cố cầm chân
  Cuối cùng lương cạn phải dâng nộp thành
  Ta bắt sống dân binh mười vạn
  Phá chiến hào san phẳng môn quan

  Làm cho dân Tống bàng hoàng
  Trước sức công phá dễ dàng của ta
  Vào tháng ba (1076), Tống cho Phủ Sứ
  Đến Chiêm Thành phủ dụ Nam Man

  Tống quân , Chân Lạp họp bàn
  Bao vây Đại Việt dọn đường tiến quân
  Chúng liên minh tạo xong thế trận (1076)
  Hai gọng kìm , dưới tấn đánh ngang

  Quách Quỳ Chiêu Thảo sứ quân
  Đem theo chín tướng , vài trăm chiến thuyền
  Lại cho thêm viên quan Triệu Tiết
  Làm Phó Tướng dồn hết quân sang

  Khí tài, lương thực sẵn sàng
  Lựa ngày xuất phát lên đường tấn công
  Lý Thường Kiệt chận sông Như Nguyệt (1076)
  Rải phục binh thề quyết tới cùng

  Đánh tan lũ giặc tàn hung
  Tả tơi vó ngựa, cong lưng chạy dài
  Tương truyền rằng lúc xây rào chắn
  Dọc theo sông để chống đại binh

  Thì nghe có tiếng trong đền
  Thần nhân Khiếu - Hát lời truyền như sau :
  "Nam quốc sơn hà Nam đế cư
  Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư"
  Quả nhiên ứng nhiệm thiên cơ
  Dân ta đã đuổi kẻ thù bắc phương

  Lý Thường Kiệt giám quan trong Nội
  Lại là người danh nổi ngoài biên (1076)
  Nức tài người phá Tống bình Chiêm
  Chính người viết bản văn tuyên để đời

  Năm Giáp Thân ở nơi biên trấn (1104)
  Quân Chiêm Thành xâm lấn nước ta
  Vua Chiêm là Chế Ma Na
  Đem quân đòi lại đất nhà trước đây

  Vua vội sai tướng quân Thường Kiệt
  Trổ oai thần đuổi hết giặc Man
  Thu hồi toàn vẹn giang sơn
  Bắt Chiêm phải cống mấy năm một lần

  Lý Nhân Tông không con nối nghiệp
  Nuôi Dương Hoán để thế ngôi mình (1117)
  Hoán người đĩnh ngộ thông minh
  Phong làm thái tử thay mình mai sau

  Trong tiết thu vào năm Đinh Dậu (1117)
  Ngày qua đời Thái hậu Ỷ Lan
  Tổ chức hỏa táng quốc tang
  Chôn theo hầu gái, hỏa đàn thiêu thân

  Nghe biên giới phỉ quân quấy nhiễu
  Vua vội vàng xuống chiếu viễn chinh
  Rợp trời cờ xí tinh binh
  Thảo ra kế hoạch tự mình điều quân

  Bến Thiên Thu lừng vang tiếng trống
  Đoàn chiến thuyền rẽ sóng vạch sương
  Đánh tan, bắt sống Ngụy Bàng
  Dẹp yên các động dọc đường quan sơn

  Cho tịch thu bạc vàng, tơ lụa
  Cùng trâu dê, thóc lúa, bò heo
  Tù binh bắt được đem theo
  Vua tha không giết làm điều hiếu sinh

  Ngày cuối cùng biết mình sắp chết (1127)
  Vua nói rằng : "Bỏ việc xây lăng
  Lễ tang giản dị khiêm cần
  Giảm phần nghi lễ cho dân khỏi phiền

  Ta : nhiều năm đã lên nối nghiệp
  Nhiệm vụ thì chưa kịp làm xong
  Nay thời đến phút lâm chung
  Ta lo Thái Tử chưa thông việc triều

  Nhờ Thái úy phải theo phò tá
  Coi Ấu Vương , Trẫm đã giao cho
  Vì dân giữ vững cơ đồ
  Còn ta, lăng mộ đơn sơ nhẹ nhàn"

  Ngày vua băng sao sa sấm hiện
  Năm Đinh Mùi ở điện Vĩnh Quang (1127)
  Thái tử thọ lễ đăng quang
  Quỳ bên linh cữu đang quàng nơi đây

  Bỏ cõi đời nghìn thu vĩnh việt
  Gió lạnh lùng khi tiết đông sang
  Ngậm ngùi đi, ở lẽ thường
  Sáu ba năm ấy đoạn trường một phen (thọ 63 tuổi)


  LÝ THẦN TÔNG (1128 - 1138)

  Lý Thần Tông nguyên niên Thiên Thuận (1128)
  Thái úy Lê giúp rập lên ngôi
  Làm vua vào tuổi mười hai
  Hưởng dương quá mỏng, đức tài cũng không

  Việc triều chính do công Thái Úy
  Đám bề tôi thì chỉ nịnh vua
  Đem vàng bạch với hưu, rùa (1129)
  Dâng lên Hoàng Thượng để mua vui lòng (1137)

  Từ hoạn quan, Vương Công, Tể Tướng
  Toàn một bầy nghễn ngãn tham lam
  Vua thì mê tín dị đoan
  Vừa mới mười bảy tuổi có con để bồng

  Vua xuống chiếu : Lấy chồng phải đợi (1130)
  Đẹp xinh thì tuyển tới cung đình
  Những cô xấu xí ngoại hình
  Thì vua không tuyển mặc tình tự do

  Lý Thần Tông vô lọ kém cỏi (1134)
  Lại dâm bôn để dưới lộng quyền
  Lân bang Chân Lạp vạ Chiêm (1137)
  Thường hay quấy nhiễu ven biên nước mình

  Trong kinh thành vua ra chiếu chỉ
  Mỗi ba nhà quản lý lấy nhau
  Nếu không kiễm soát trước sau
  Thì cùng liên đới cũng như tội hình

  Lịnh ban ra rùng mình sởn óc (1137)
  Tạo nghi ngờ tang tóc trong dân
  Suy đồi hỗn loạn nhân tâm
  Gây thêm chia rẽ quân dân bấy giờ

  Biết thời cơ nước đang hỗn loạn
  Quân Chiêm Thành tiến đánh nước ta
  Chúng vào đánh cướp Đổ Gia (1128)
  Bảy trăm thuyền chiến tiến qua vùng này

  Lý Công Bình có tài trấn áp (1137)
  Chận Chiêm Thành, Chân Lạp mấy phen
  Dụng binh quân pháp rất nghiêm
  Nhờ ông đất nước giữ nguyên cõi bờ

  Ở kinh thành cũng như biên trấn
  Nhiều năm liền hạn hán triền miên (1138)
  Vua thì đau ốm liên miên
  Bao nhiêu quyết định dưới quyền thái sư

  Thuở bấy giờ Thần Tông tại thế
  Vua ra nhiều chiếu chỉ oái ăm (1128)
  Dựa vào tiền của đem dâng
  Mà ban chức tước quan hàm đất đai

  Năm Bính Thìn (1136) khi khai đất ở
  Hương Lãnh kinh tìm thấy chuông xưa
  Đó là di chỉ đồng sơ
  Của nền văn hóa có từ ngàn năm

  Phá Tô Lăng , tướng người Chân Lạp
  Đem quân vào trấn áp Nghệ An (1137)
  Làm dân khiếp đảm kinh hoàng
  May mà cứu viện dẹp tan tức thì

  Lý Thần Tông ham mê tiền bạc
  Việc triều đình để mặc các quan
  Biên thùy giăc cướp dọc ngang
  Quốc gia bất ổn lại càng khổ thêm

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • LÝ ANH TÔNG HOÀNG ĐẾ (1138 - 1175)

  Tân Hoàng đế húy tên Thiên Tộ
  Lên làm vua tuổi độ lên ba (1138)
  Mẫu thân : Cảm Thánh lệnh bà
  Được phong thái hậu cũng là người gian

  Mấy năm sau bốn phương loạn lạc
  Triệu Trí Chi khoát lác xưng vương (1140)
  Sau Đàm Hữu Lượng làm càn (1144)
  Sách dân, quấy nhiễu biên cương một thời

  Lý Anh Tông tuổi đời non nớt
  Bao nhiêu điều việc nước việc dân
  Đều do Thái Úy Đại Thần
  Một tay quyết định lấn dần quyền vua

  Đỗ Anh Vũ thế thừa làm ẩu (1150)
  Lại tư thông Thái Hậu họ Lê
  Gian dâm trong chốn phòng the
  Giữa triều khoác lác chẳng hề nể nang

  Sai quan thường hất hàm ra hiệu
  Vung tay lên như kiểu côn đồ
  Nội cung tự tiện ra vô
  Quần thần hãi sợ, giả đò làm ngơ

  Điện Tiên Đô chỉ huy : Vũ Đái
  Cùng đại thần khẳng khái bắt giam
  Lũ quan hối lộ, tham lam
  Thông dâm thái hậu lại làm ô danh

  Tội rành rành phải đem xử trảm
  Quan Nguyễn Dương tấu bẩm xử liền
  Nhưng vì Vũ Đái tham tiền
  Chỉ phạt Thái Úy làm điền nhi thôi

  Thái hậu đòi Phục quyền Anh Vũ
  Cho y làm chức cũ như xưa (1150)
  Y bèn núp bóng sau vua
  Bức người đến chết, trả thù tới nơi

  Y hạ lịnh cho người khủng bố
  Làm kinh thành ngạt thở khắp nơi
  Cấm không tụ họp ba người (1150)
  Cấm không đi lại chê bai triều đình

  Lịnh khủng bố kéo dài liên tục
  Cho đến khi Anh Vũ lìa đời (1164)
  Bàn dân thiên hạ khắp nơi
  Thở phào nhẹ nhõm khỏi loài sói lang

  Tô Hiến Thành được làm đại tướng (1161)
  Bên cạnh vua chỉnh đốn việc triều
  Được vua rất mực kính yêu
  Ngoại giao ( 1163) nội trị nhiều điều sửa sang

  Vua nước Tống vào năm Bảo Ứng (1164)
  Sai sứ sang đem tặng Anh Tông
  An Nam chiếu chỉ sắc phong
  Đổi tên Giao Chỉ để hòng dụ ta

  Nền ngoại giao giửa ta và Tống
  Suốt nhiều năm chẳn động can qua
  Giử tình lân quốc hiếu hòa
  Bán buôn hai nước vào ra dể dàng

  Với các quan : Đặt khoa khảo thí (1162)
  Cứ chín năm thanh lý một lần
  Thăng quan tiến chức lên dần
  Giúp người trung chính lập thân dễ dàng

  Vua đi tuần những nơi hiểm yếu
  Bởi vì người muốn hiểu ý dân (1171)
  Hình sông, thế núi xa gần
  Bảng đồ ghi chú, phiên thần lân bang (1172)

  Vua học bắn xạ trường dựng bảng (1170)
  Khuyên các quan võ tướng hằng ngày
  Chuyên lo huấn luyện cho hay
  Phép công phá trận lại bày ra ôn

  Nơi đảo xa Vân Đồn lập trại
  Cho thuyền buồm đi lại giao thương
  Xiêm La, Lộ Lạc cũng thường
  Trảo Oa cũng đến bán hàng cho ta (1149)

  Vua quyết định không tha Thái Tử (1174)
  Long Xưởng người cư xử vô luân
  Làm điều trái đạo bất nhân
  Thông dâm cùng với phi tần của cha

  Lệnh ban ra phong cho Long Trát
  Nối nghiệp nhà ký thác truyền ngôi
  Đông Cung Thái Tử lập rồi
  Quyền nhiếp chính sự , triệu vời Tô Quân

  Tô Hiến Thành được vua phó chúc (1175)
  Giao con mình cho bậc đại thần
  Dốc lòng phò tá Ấu Quân
  Một người trung nghĩa cầm cân giữa triều

  Vua băng hà, vâng theo di chiếu
  Tô Hiến Thành rước kiệu tân quân
  Lên ngôi hoàng đế chăn dân
  Chăm lo chính sự, sửa sang mọi đàng



  LÝ CAO TÔNG HOÀNG ĐẾ (1176 - 1210)

  Hiệu Trinh Phù vua ban cho nước
  Việc triều đình các cấp cân phân
  Tháng giêng năm đó Bính Thân (1176)
  Đại xá thiên hạ bàn dân làm đầu

  Nơi biên trấn diệt đồ giặc cướp
  Việc triều đình từng bước sửa sang
  Vua, quan nhiệm vụ rõ ràng
  Chia làm ba bậc quan trường biểu nghi

  Mời giáo thụ dạy vì Ấu Chúa
  Cáo trong dân để lựa nhân tài
  Sửa sang luật pháp cho ngay
  Lập trường dạy học giúp người mở mang

  Tô Hiến Thành bỗng mang bạo bệnh
  Thương cho ông mới đến giữa đường
  Bao nhiêu kế hoạch dở dang
  Không ai nối tiếp theo gương của người

  Khi lâm chung có người đến hỏi
  Ai là người thay chổ của ông ?
  Lựa người lương đống tôi trung
  Vì nước tiến cử không hàm ơn riêng

  Đỗ An Di nắm quyền Phụ Chính (1179)
  Cũng ra tay bình định biên cương
  Chọn người tài giỏi, hiền lương
  Giúp lo việc nước tìm đường cứu dân

  Giặc nhiễu nhương muôn phần khốn đốn
  Thêm thiên tai bất ổn triền miên (1181)
  Đói to, người chết liền liền
  Chết luôn một nửa, khi nguyên cả làng (1208)

  Thóc chẩn cấp vua ban cứu đói
  E sợ rằng cướp lại nổi ra
  Gieo xong vụ lúa tháng ba
  Dần dần ổn định vượt qua hiểm nghèo

  Năm Ất Tỵ vua treo yết bảng (1185)
  Chiêu hiền tài hương đảng thôn lân
  Nghe đồn, sĩ tử xa gần
  Mang lều, vác chỏng dự phần ghi danh

  Bùi Quốc Khái đã giành đầu bảng (1185)
  Đỗ khoa này vào khoảng ba mươi
  Văn hay, võ giỏi chọn người
  Vào hầu vua học ngay nơi điện rồng

  Đàm Sĩ Mông được phong thái phó (1190)
  Đất nước này từ đó điêu linh
  Trùng tu lại Điện Vĩnh Ninh
  Đào sông Tô Lịch ngoại thành Thăng Long(1192)

  Đàm Sĩ Mông vốn không kiến thức
  Lại là người nhu nhược trí ngu
  Để cho triều chính rối mù
  Quốc gia phân hóa cơ đồ tan hoang

  Vua càng lớn lại càng biếng nhác
  Mãi rong chơi , quên nước quên nhà
  Ham tiền , trở thói trăng hoa
  Lún sâu chìm đắm khó đà thoát ra

  Năm Mậu Thìn tháng ba đói lớn (1208)
  Xác của người từng đống gối nhau
  Trong triều yến tiệc ra vào
  Ngoài kia dân chết vua nào biết chi

  Lấy thú vui cầm kỳ, thi tửu
  Rủ trướng đào khúc múa Chiêm nương
  Tối ngày nhã蠮hạc xên xang
  Chế ra khúc nhạc muôn vàn thương tâm

  Điệu Chiêm thành tiếng ngâm ai oán
  Đàn Kha Nhi nghe thảm, nghe thương
  Mủi lòng sầu rúc giây buông
  Hồn đau tiếc nuối ngậm buồn nghìn năm

  Đàn như tiếng thì thầm vạn kiếp
  Khèn như lời nuối tiếc thương hờ
  Khúc Chiêm xé ruột thẫn thờ
  Cao Tông lại chế tiếng hồ, tiếng thanh

  Trong cấm thành tàn canh chưa đã
  Ở ngoài biên giặc giã nổi lên
  Vua quan một lũ tham tiền
  Lâu đài cung điện xây riêng cho mình (1203)

  Nước tan tành, dân tình ly tán
  Rất nhiều nơi ta thán vua quan
  Lại nghe sàm tấu bắt giam
  Giết người vô tội, dân càng oán thêm

  Bọn Quách Bốc giận đem quân đến (1209)
  Xông vào thành quyết chém hôn quân
  Cao Tông hoảng vía bạc hồn
  Cùng con tháo chạy tới Đông Bộ Đầu

  Bốc vào thành cùng nhau phế lập
  Đưa Hoàng tử tên Sám lên ngôi
  Sĩ Mông, Chính Lại được ngồi
  Vào cương vị cũ như thời Cao Tông

  Phế Vương chạy ra sông Quy Hóa
  Thái tử thì phải quá Lưu Gia (1209)
  Được nhà Trần Lý đón qua
  Giúp vua dựng lại sơn hà từ đây

  Nhưng vua vốn là tay kinh suất
  Việc triều đình phó mặc các quan
  Lại tham lắm của, nhiều vàng
  Gây thù kết oán với hàng vương thân

  Ngày vua băng vào năm Canh Ngọ (1210)
  Thái tử Sám nhân đó lên ngai
  Kiến Gia niên hiệu mới thay
  Sai thuyền đi đón vợ này ở xa

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • LÝ HUỆ TÔNG HOÀNG ĐẾ (1211 - 1224)

  Cho thuyền rồng đi nhanh để đón
  Trần Thị Dung về chốn kinh sư (1211)
  Cùng đi còn có Trung Từ
  Nguyên Phi ban chức chiếu thư sẵn sàng

  Cho anh vợ đảm đang việc nước
  Trần Tự Khánh phong tước Thành hầu
  Rồi phong Thái úy năm sau (1216)
  Sửa sang việc nước từ lâu rối mù

  Còn Trần Thừa phong làm Phán Thủ (1216)
  Ở trong cung phục vụ hoàng gia
  Mon men đến việc nước nhà
  Lên chức Phụ Chính đứng ra điều hành

  Giặc Đoàn Thượng tung hoành ngang dọc (1212)
  Dựa thời cơ cướp bóc lương dân
  Quân Chiêm đánh phá Nghệ An (1216
  Lại thêm Nguyễn Nộn tiếm phần, xưng vương (1220)

  Nước thì loạn trăm đường khốn đốn
  Kho quân lương hao tổn quá nhiều
  Vua thì mắc bệnh hiểm nghèo
  Tâm thần phân liệt đủ điều bi ai (1217)


  LÝ CHIÊU HOÀNG (1224 - 1225)

  Vua không có con trai nối dỏi
  Bèn truyền cho hoàng nữ lên ngôi (1224)

  Tháng mười , Chiêu Thánh thay người
  Vua bèn xuống tóc , bỏ đời đi tu
  Vua xuất gia ở chùa Chân giáo
  Bỏ Vương Y, mặc áo nâu sồng

  An vui tự tại trong lòng
  May ra căn bệnh tâm thần được yên
  Lý Chiêu Hoàng vừa lên bảy tuổi
  Được Điện tiền Thủ Độ trông coi (1224)

  Đem người hậu hạ bên ngài
  Ông cho Trần Cảnh trong vai người hầu
  Bọn trẻ con rất mau kết bạn
  Thường bày trò chạy trước, cản sau

  Nhưng nào chúng có ngờ đâu
  Mưu cơ , Thủ Độ trong đầu nghĩ ngay
  Phải nhanh tay chiếm liền ngôi báu
  Bằng mọi đường cho dẫu gian manh

  Viết tờ chiếu chỉ nhân danh
  Chiêu Hoàng, Trần Cảnh trở thành uyên ương
  Lễ nhường ngôi Chiêu Hoàng cho Cảnh (1225)
  Được tiến hành trong điện Thiên An

  Vua ban chiếu chỉ rõ ràng
  Nhường cho Trần Cảnh , ngai vàng từ đây
  Đổi niên hiệu chọn ngày mười một
  Xuống chiếu rằng đại xá toàn dân

  Phong cho Thủ Độ đại thần
  Là Quốc Trượng Phụ đỡ đần bên vua
  Triều nhà Lý, chín vua tất cả
  Trải hai trăm mười sáu năm già

  Kể từ Công Uẩn tính qua
  Đến đời Chiêu Thánh cũng là khá lâu (1010 - 1225)
  Hai trăm năm xôn xao một vẽ
  Sân cung đình bóng quế trần gian

  Cột chùa một nét bút son
  Cũng là định mệnh vô thường đó chăng ?
  Nhất bát công đức thủy
  Tùy duyên hóa thế gian

  Quang quang trùng chiếu chúc
  Một ảnh nhật đăng san
  Cơ đồ nữa mãnh trăng tan
  Tử sinh rồi cũng qua đường trầm luân


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group