Người đi bốn chân (ST)

  • SSCutie

    khoảng 1 10 năm trước
  • Năm anh em nói trên (ba gái, hai trai) hiện sống với cha mẹ và 13 anh em khác, bị một dạng tổn thương não lúc chào đời.



    Giáo sư Nicholas Humphrey người Anh tuy vậy bác bỏ ý kiến cho rằng có một "gen" đi hai chân, hoặc bước đi thẳng người. Ông nói sự chuyển tiếp của loài người từ đi bốn chân sang đi hai chân phải có một tiến trình phức tạp hơn liên quan đến nhiều thay đổi ở xương sống và sự hình thành gen người.



    Ông nói phương pháp di chuyển của năm người này (ảnh) khác rất nhiều với của khỉ dã nhân, tinh tinh. Trong khi khỉ dã nhân và tinh tinh bước đi dựa trên khớp đốt ngón tay thì năm anh em này dựa trên cổ tay, đưa các ngón tay lên không chạm đất. Câu chuyện về gia đình kỳ lạ này sắp được trình chiếu trong phim tài liệu ngày 13/3 tới tại Anh.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group