Lý Đạo Tái (1254-1334)

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lý Đạo Tái người làng Vạn Tải,huyện Gia Bình,trấn Kinh Bắc(tỉnh bắc ninh ngày nay) .
  Thuở nhỏ đã nổi tiếng thần đồng,nghe một hiểu mười,đọc đâu nhớ đấy .Không có lễ vật để bái sư nhập môn,ông đứng ngòai nghe lõm,nhìn lén,dùng que vạch chữ trên nền đất thay giấy bút,vậy mà tài học vượt trội,chẳng môn sinh nào sánh kịp .
  Gia dình ông nghèo hèn nên dân làng hắt hủi,bà con họ hàng làm ngơ,ông phải bỏ xứ xa tìm cách ăn học .Khoa thi Giáp Tuất,niên hiệu Bảo Phù thứ hai(1274)đời vua Trần Thánh Tông,ông đỗ Thái Học Sinh(Tiến sĩ) lúc 20 tuổi .Vua gả công chúa Liễu Sinh cho nhưng ông từ chối .
  Đạo Tái làm quan ở Viện Nội Hàn(Hàn Lâm Viện)tiếp đón các sứ bộ Nguên triều và đi sứ .
  Đỗ đạt có quan chức,nhiều người tìm đến ông nhận làm họ hàng thân thích .Các nhà quyền qúi tranh nhau cầu cạnh kết thân,gả con gái cho .Chán nản trước tình đời đen bạc tráo trở,ông vùi đầu vào sách,giam mình ở Viện Hàn Lâm .Ông làm đôi câu thơ cảm thán :
  "Hàn vi thì chẳng ai nhìn
  Đến khi đỗ Trạng chín nghìn anh em "
  Sau khi đánh lui quân Nguyên Mông lần thứ ba(1288)vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông rồi đi tu sáng lập phái Thiền Tông Lâm Tử Yến,lấy Phật hiệu là Điểu Ngự Giác Hoàng .Năm 1308,Ngài viên tịch truyền y bát(áo cà sa và chén ăn cơm)cho vị tổ đời thứ hai là Pháp Loa Tôn Giả,tức Đồng Kiên Cương .
  Một lần lên chùa Vĩnh Nghiêm(Bắc Giang)nhge thuyết pháp,Lý Đạo Tái giác ngộ Đạo Phật .Trở về triều ông xin từ quan,quyết chí đi tu .Ông tu ở chùa Hoa Yên,núi Yên Tử(Hải Hưng),lấy hiệu Huyền Quang Tôn Giả .
  Năm 1317,Huyền Quang Tôn Giả đựơc Pháp Loa truyền y bát cho ,Năm 1330,ông trở thành vị tổ thứ ba phái Trúc Lâm .Sau,vua Trần Anh Tông bày mỹ nhân kế,thử thách đạo hạnh của sư,bị vu oan gía họa,sư chuốc lấy tiếng nhơ .
  Khi tra án rõ ràng,sư được minh oan .Vua Anh Tông hối hận,thân hành lên núi Yên Tử tạ lỗi ,sắc phong chức quốc sư.
  Ông mất năm Giáp Tuất 1334,thọ 80 tuổi .
  Ông để lại nhiều tác phẩm gía trị như Bảo đỉnh hành trì-Trần triều thế phả hành trang .Bộ thơ "Ngọc tiên tập" của ông nay chỉ còn một bài phú vịnh chùa Hoa Yên và 24 bài thơ Hán .
  Vua Anh Tông đã từng khen văn tài của ông:"Phàm những văn từ đã qua tay Tôn giả,thì một chữ cũng không thể bớt,một chữ cũng không thể thêm"


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group