giup voi bi virus òi

  • lannguyen

    khoảng 1 10 năm trước
  • Trùi, cái nì là popup, kiếm google block hay yahoo toolbar sẽ làm dùm chuyện chặn popup. Nếu xài firefox thì khỏi, chặn sẵn rùi :)

  • Lived^_^Devil

    khoảng 1 10 năm trước
  • Shock Kêu dính virus mà không cho cái hình để ngó, ngồi đó mô tả bố ai biết đường nào mà chỉ! Evil


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group