Số không

  • DannY

    khoảng 1 10 năm trước
  • "Ôi tình yêu nhiệm mầu, khi yêu thì trông đợi từng giây từng phút đứng ngồi không yên, nhớ ngày nhớ đêm. Nhớ em trong lúc làm, lúc ăn, và sáng khi thức giấc thì lòng quặn lên khi biết lại thêm một ngày không có em......"
    Trích của pknusavn .............................
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group