Chiều... - Xuân Diệu

 • TieuSong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Hôm nay trời nhẹ lên cao
  Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
  Lá hồng rơi lặng ngỏ thuần
  Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương

  Phất phơ hồn của bông hường
  Trang hơi phiêu bạc còn vương má hồng
  Nghe chừng gió ý qua sông
  Em bên lau lách truyền thông vắng bờ

  Không gian như có dây tơ
  Bước đi sẽ đứt,động bờ sẽ tiêu
  Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
  Lòng không sao cả,hiu hiu khẻ buồn.


  Amar: hông có tên tác giả còn định đổi tên bài thơ luôn :(


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group