Hình vua Bảo Đại 1925 - 1945

 • Redbull

  khoảng 1 10 năm trước
 • Redbull sưu tầm được vài photos của vị vua cuối cùng Việt Nam . Nhờ có những hình này mà Redbull, các bạn trẽ và thế hệ sau này biết được những khuôn mặt đâ đánh dấu 1 thời lịch sử VN. Nếu các bạn ủng hộ mình sẽ viết chút ít lịch sữ và up hình đời nhà NGUYÊN (Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái), Duy Tân và Khải Định )  1) Thái tử Vĩnh Thụy (Vua Bảo Đại trong tương lai)


  2) Thái tử Vĩnh Thụy (1925)


  3) Vua Bảo Đại


  4) Vua Bảo Đại


  5) Vua Bảo Đại và Hoàng Hậu Nam Phương


  6) Hoàng Hậu Nam Phương (vợ vua Bảo Đại)


  7) Hoàng Hậu Nam Phương


  8) Vua Bảo Đại


  9) Vua Bảo Đại trong 1 đại lể 1933


  10) Cựu hoàng Bảo Đại bên Pháp tháng 12 / 1955


  11) Cựu hoàng Bảo Đại và chiếc án Hoàng Đế Chi Bửu


  12) Chiếc ấn Hoàng Đế Chi Bửu


  13) Thái Tử Bảo Long (con của vua Bảo Đại)


  14) Thái tử Bảo Long và các quan đại thần


  15) 1 Hoàng Thái Hậu (không biết tên gì)


  16) ám tang mẹ vua 1908 (không biết tên gì)Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group