Illustrator - 3 bước để tạo một hình ảnh con tẹm

 • designer001100

  khoảng 1 10 năm trước


 • Bài Viết hướng dẫn đơn giản chỉ 3 bước sau:

  1. Vẽ 1 đường dẫn hình chữ nhật
  Chọn công cụ Rectangle Tool, tạo 1 hộp chứa ảnh như ý muốn giống hình dưới đây. Vào Effect > Distort & Transform > Zig Zag.  Zig zag Lựa chọn
  Khi mà cửa sổ Zig Zag, xem Preview để xem trước kết quả, nhập các thông số: Size=1, Ridges per segment=26, rồi nhấn OK.  2. Tạo bóng đổ
  Với đường dẫn đã được chọn, bạn vào Effect > Stylize > Drop Shadow, và điền vào các thông số: Opacity=50, X Offset=1 Y Offset=2, Blur=3, và chọn màu đen làm bóng đổ.  3. Vị trí đặt tấm hình của bạn
  Bây giờ bạn có thể bỏ đường viền ngoài đi được rồi đấy và thay thế nó bằng tấm hình của bạn và căn cho chúng ở chính giữa. Như hình dưới:  Bonus Tips
  Nếu bạn tạo con tem này để in, chắc chắn như vậy thì bạn vào Document Raster Effects Settings để độ phân giải là 300dpi hoặc bạn sẽ có những điểm ảnh tốt để in ra sản phẩm. Để thay đổi thiết lập của bạn, vào Effect > Document Raster Effects Settings. Nếu bạn thiết kế cho web, bạn chỉ để chế độ screen là 72dpi thôi, bởi vì chế độ càng cao, sẽ tốn nhiều dung lượng bộ nhớ.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group