cứu zới bị câm gòi,,,,,,,10k

  • dat_c

    khoảng 1 10 năm trước
  • Có thể cái bộ speakers bị hư . Nếu bạn có bộ speakers khác thì bỏ dzô thử . Thử bằng earphones củng được . Nhớ gắng dzô đúng jack nhen . Nếu được rồi thì nhớ cho dat_c 5k okay, còn 5k kia thì chia cho mấy anh chị ở trên . Thank you and good luck!

  • sennix

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mình nghĩ là chắc tại do cái driver sound card của bạn có vấn đề đó. Bạn có thể right-click icon của My Computer -> Properties -> Hardware -> device manager. Coi ở ngay phần âm thanh nếu có một cái hàng có đánh dấu chấm hỏi màu vàng hay là không có cái nào nói đến tên của cái sound card bạn đang dùng thì cái driver của sound card trục trặc: missing files or lost driver. Cái bạn nên làm là có thể lên trang web của hãng mà bạn mua sound card download cái driver của đúng cái sound card của bạn và cài lại.
    Good luck bro!!!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group