Bình yên - Hoàng Cầm

 • pknguyen80

  khoảng 1 10 năm trước
 • Bình yên


  Anh ở ngoài mặt trận
  Sừng sững đồi cao
  Mắt rọi nền trời đặc khói
  Máy bay giặc vo vo
  Đem cái chết khổng lồ
  Úp xuống đầu anh đang bốc lửa
  Em ơi đừng sợ
  Anh thu cái chết tới đây
  Cho em sống trọn một ngày
  Trời của em xanh màu bình yên
  Chiều nay em nhé đừng quên
  Ra ngõ ngoài hong tóc
  Trời để em bay lên
  Với tiếng em chợt khóc
  Yêu em anh sống như mặt giời
  Dù xác anh tàn rơi
  Mặt giời còn chiếu mãi
  Trong lòng người thứ hai
  Sẽ yêu em ngày mai
  1950


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group