Hình vua DUY TÂN ( 1907 - 1916 )

 • Redbull

  khoảng 1 10 năm trước
 • Vua Duy Tân (05.09.1907)


  Vua Duy Tân (19.09.1907)


  Vua Duy Tân


  Vua Duy Tân (1907)


  Vua Duy Tân (30 tuổi)


  Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân


  Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)


  Duy Tân và các anh chị em


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group