Tham Khảo hén

 • Khoai

  khoảng 1 10 năm trước
 • Tam thập lục kế, tam thập lục đối kế

  hiện nay có khá nhiều sách vở về 36 kế, nhưng tựu chung có 2 bản chính ( dị bản thì lắm lắm) là của Kim đại tuấn và Trì Vân gì đó, mặc dù có đôi chút khác nhau nhưng tựu , vẫn quy về một ý chung, cụ thể như sau:

  Thắng chiến kế gồm có:
  1-Man thiên quá hải (dối trời qua biển)
  2-Vi Ngụy cứu Triệu (vây Ngụy cứu Triệu)
  3-Tá đao sát nhân (mượn dao giết người)
  4-Dĩ dật đãi lao (lấy nhàn đãi mệt)
  5-Sấn hỏa đả kiếp (nhân cháy nhà đánh cướp)
  6-Thanh đông kích tây (nói thẳng là đánh phía tây)

  Địch chiến kế:
  1-Vô trung sinh hữu (trong không sinh có)
  2-Ám độ Trần Thương (lén đi qua Trần Thương)
  3-Cách ngạn quan hỏa (cách bờ xem lửa)
  4- Lý đại đào cương (mận chết thay đào)
  5-Thuận thủ khiên dương (thuận tay bắt dê)
  6-Tiểu lý tàng đao

  Công chiến kế:
  1-Đả thảo kinh xà (đánh cỏ động rắn)
  2-Tả thi hoàn hồn (mượn xác trả hồn)
  3-Điệu hổ ly sơn (bắt hổ lìa núi)
  4-Dục cầm cố túng (muốn bắt thì thả)
  5-Phao chuyên dẫn ngọc (ném gạch đưa ngọc đến)
  6-Cầm tặc cầm vương (bắt giặc bắt vua)

  Hỗn chiến kế:
  1-Phủ để trừu tân (rủi củi dưới đáy nồi)
  2-Hỗn thủy mô ngư (đục nước mò cá)
  3-Kim thiền thoát xác (ve vàng lột xác)
  4-Quan môn tróc tặc (đóng cửa bắt giặc)
  5-Viễn giao cận công (xa thì chơi, gần thì đánh)
  6-Giả đạo phạt Quắc (mượn đường đánh Quắc)

  Tịnh chiến kế:
  1-Thâu lương hoán trụ (trộm rường thay cột)
  2-Chỉ tang mạ hoè (chỉ cây dâu mắng cây hoè)
  3-Giả si bất điên (giả ngu không điên)
  4-Thượng ốc trừu thê (lên nhà rút thang)
  5-Thụ thượng khai hoa (trên cây hoa nở)
  6-Phản khách vi chủ (đổi khách làm chủ)

  và cuối cùng là Bại chiến kế:
  1-Mỹ nhân kế
  2-Không thành kế
  3-Phản gián kế
  4-Khổ nhục kế
  5-Liên hoàn kế
  6-Tẩu vi thượng.

  Cuộc sống ngày nay, chỉ cần 36 kế là có thể giải quyết được tất cả mọi việc,
  trong tất cả 36 kế trên, kế nào cũng có sự tích riêng của nó,viết ra thì dzài dzòng, vậy nên DK sẽ trả lời cho những bạn nào muốn tìm hiểu thêm, cứ việc reply trên này thì DK sẽ trả lời  riêng DK thì fái nhứt MỸ NHÂN KẾ ... hehehehe

  xong Mỹ nhân kế rồi .. cũng fải tính đến .. tẩu vi thượng sách

 • Nờ

  khoảng 1 10 năm trước
 • em muốn biết Nam nhân kế như thế nào ? anh hình như la ve sầu lột Rolleyes xác hay sao á, em nhớ phim tàu nó nói vậy, ma hỏng chắc nữa

 • Khoai

  khoảng 1 10 năm trước
 • Tờ Iu Pờ Nờ wrote:em muốn biết Nam nhân kế như thế nào ? anh hình như la ve sầu lột Rolleyes xác hay sao á, em nhớ phim tàu nó nói vậy, ma hỏng chắc nữa

  ve sầu lột xác? .. cái này chưa nghe bao giờ Ohh my!!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group