Xuân ý_Hồ Dzếnh

 • moonwin8086

  khoảng 1 10 năm trước
 • Trời đẹp như trời mới tráng gương
  Chim ca, tiếng sáng rộn ven tường
  Có ai bên cửa ngồi hong tóc
  Cho chảy lan thành một suối hương

  Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành
  Nước trong, hồ ngợp thuỷ tinh xanh
  Chim bay cánh trĩu trong xuân ý
  Em đợi chờ ai khuất bức mành?

  Giữa một giờ thiêng tình rất đẹp
  Rất buồn và rất thanh thanh
  Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ
  Em ạ, yêu nhau chết cũng đành!

 • tramle

  khoảng 1 10 năm trước
 • thơ cua XD thi` quá hay roi thanx ban nha


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group