Please help dịch stereotype và cho ý kiến

 • thaonhi

  khoảng 1 10 năm trước
 • Stereotypes: oversimplified generalized images of members of a particular group .
  please help dịch ra dùm

  theo các bạn vietnam có stereotype gì . và vietnam nghĩ sao American sterotype
  mình cần viết short essay về cái này mong mấy bạn giúp dùm . Rất cám ơn nhiều

 • du_y

  khoảng 1 10 năm trước
 • sterotype is to place a general assumation on a certain groups. For example.. saying Vietnamese pleople are alway late; many Vietnamese don't value time and tend to be late, but not all.

 • gauchoha

  khoảng 1 10 năm trước
 • American people say asian kids ( vietnamese included) are good at Maths. that is stereotype cause i'm vnese, but i'm taking college algebra twice Laugh Laugh

 • thaonhi

  khoảng 1 10 năm trước
 • cám ơn du_y và gauchoha . Sao không thấy ai giúp nữa vậy

 • tieumanu_83

  khoảng 1 10 năm trước
 • vn need con gái phải công dung ngôn hạnh I wonder how many viet girls are these days haha

 • Sky

  khoảng 1 10 năm trước
 • stereo type dùng để nói chung về một nhóm người nào đó. Lấy vd ở Mỹ.

  Người vn thường thì la làm nails
  Người chinese thường thì mở restaurant
  Người phillipine thường thì làm nurses
  Người Indian thường thì làm doctor
  Người African Amerian thì good in sports but bad in school
  Người Caucasian thì là người có gia đình khá giả.
  Người Châu Á thường thì biết Martial Arts.

  Vậy đã đủ chưa.
  Tất cả điếu này điều không thất sự là đúng cho tất cả mọi người trong nhóm đó, nhưng nó đại diên cho đa số họ


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group