Ni cô chùa Bà Đanh

 • bamboo

  khoảng 1 10 năm trước
 • Năm Hồng Đức thứ 3 ,vua Lê Thánh Tôn cùng 28 văn thần tức 28 hội viẹn của hội Tao Đàn Nguyên suý một hôm vi hành trên đường ra nhà Quốc Tử Giám,ghé lại chùa Bà Đanh viếng cảnh.

  Nhân thấy 1 ni cô trẻ đẹp,Lê Thánh Tôn tức cảnh ngâm rằng:

  Tới đây thấy cảnh thấy thầy
  Tuy vui đạo Phật chưa khuây lòng người


  Ni cô nghe đọc,hỏi:

  -Các thầy là ai và từ đâu lại đây?
  Lê Thánh Tôn đáp:

  -Chúng tôi là học trò trường Quốc Tử Giám,lại đây viếng cảnh và muốn được cùng thầy đây đàm luận văn chương.

  Ni cô nói:

  -Ở đây là chỗ bàn kinh kệ,chứ không phải chỗ bàn văn chương.Tuy nhiên cửa Phật vẫn không hẹp.Vậy đã là học trò của trường Quốc Tử Giám,các thầy hãy làm 1 bài thơ tức cảnh trước đi.

  Lê Thánh Tôn đáp:

  -Chúng tôi xin vâng,vậy xin cho đầu đề.

  Ni cô nói:

  -Đầu đề là 2 câu mà thầy vừa tức cảnh ngâm xong.

  Thánh Tôn bị bí vì đầu đề khó quá,quay lại bảo các quan nhưng ai cũng từ chối không làm nổi.Sau cùng vị phó nguyên suý của Tao Đàn là Thân NHân TRung viết:

  Ngẫm sự trần gian khéo nực cười
  Tuy vui đạo phật chưa khuây lòng người
  Chày kình mấy khắc tan niềm tục
  Hồn bướm năm canh lẫn sự đời
  Bể ái nghìn trùng khôn tát cạn
  Nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi
  Nào nào cực lạc là đâu tả?
  Cực lạc là đây chín rõ mười.


  Thân Nhân Trung làm xong,đưa Thánh Tôn duyệt lại.Thánh Tôn đưa ni cô.Ni cô phê bình:

  -Hay thì có hay,nhưng 2 câu thực (tức 2 câu 3,4) chưa sát nghĩa và thiếu cảnh vậy xin chữa lại là:
  Gió thông đưa kệ tan niềm tục
  Hồn bướm mơ tiên lẫn sự đời


  Lê Thánh Tôn cùng toàn thể các quan trong Tao Đàn đều giật mình,vào lúc đó mới nói thật cho ni cô biết đám mình là những ai.

  Ni cô ngạc nhiên lạy tạ.Thánh Tôn sai quan hầu đem xe chở ni cô về cung.KHi đến cửa Đại Hưng,Thánh Tôn nhìn lại thì ni cô biến mất.Vi cho là sự lạ,Thánh Tôn mới sai dựng lầu ở trước cửa để kỷ niệm và đặt tên lầu là Vọng Tiên Lâu.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group