Tục Tái Sanh Duyên_Khuyết Danh(Nguyễn Đổ Mục dịch thuật )(16/16 chương)

 • muahong

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lời Nói Đầu  THẾ HỆ NHÀ HOÀNG PHỦ


  Hoàng Phủ Kính , vợ là Doãn vương phi.
  Sinh được:
  1. Hoàng Phủ Trưởng Hoa. Sau vua Nguyên Thành Tôn lập làm hoàng hậu.
  2. Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Sau kết duyên cùng Mạnh Lệ Quân, Tô Ánh Tuyết và Lưu Yến Ngọc.

  o0o
  Hoàng Phủ Thiếu Hoa, vợ là Mạnh Lệ Quân
  Tô Ánh Tuyết
  Lưu Yến Ngọc
  Sinh được năm trai
  1. Hoàng Phủ Triệu Câu - con Mạnh Lệ Quân
  2. Hoàng Phủ Triệu Phượng - con Mạnh Lệ Quân
  3. Hoàng Phủ Triệu Lân - con Lưu Yến Ngọc
  4. Hoàng Phủ Triệu Tường - con Tô Ánh Tuyết
  5. Hoàng Phủ Triệu Thụy- con Tô Ánh Tuyết
  Và hai gái:
  1. Hoàng Phủ Phi Giao - con Mạnh Lệ Quân
  2. Hoàng Phủ Phi Loan - con Tô Ánh Tuyết  Được sửa lần cuối bởi muahong vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 7 lần trong tổng số.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group