Phòng Sám Hối

  • katkatt

    khoảng 1 10 năm trước
  • 8hột_zịt_lộn wrote:

    ai chả biết đợi nó chết , nhưng nó hem chết Sun mà nó bệnh dơ lắm , mất vệ sinh , zí lại nó ko nghe lời ai nó cũng cắn hết Evil nên kêu người ta lại cho ngừ ta , chứ sao h


    Chó bịnh, già cho người ta ăn thịt thì còn chết nữa, nó lây luôn bịnh cho người ăn Shake head

    Hmm, nó cắn người khác thì cột nó lại, mua cái harness để ở cái mõm của nó đó . Oh well, cho rồi thì thôi, suy nghĩ làm gì nữa . Có những cái mình làm nó sẽ ám ảnh suốt đời, you live with the consequences, so think twice before to do anything ;) . Còn hối hận, sám hối thì cái guilt nó cũng hông go away đâu Grin


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group