Nhị Thập Tứ Hiếu - Lý Văn Phức (24/24 truyện)

 • katkatt

  khoảng 1 10 năm trước

 • Nhị Thập Tứ Hiếu

  Lý Văn Phức

  TRUYỆN THỨ XXIII - Châu Thọ Xương


  Châu Thọ Xương, người Tống, là con của người vợ thứ. Năm ông vừa lên 7 tuổi, người vợ cả đuổi mẹ ông đi. Về sau ông được làm quan nghĩ đến công sinh thành tác tạo của mẹ đang sống lưu lạc khổ sở, ông cảm thấy chua xót trong lòng. Ông liền xin từ quan chức để đi tìm mẹ đẻ. Trước khi đi, ông thề rằng: Nếu không tìm được mẹ chết cũng đành Tìm kiếm khắp nơi, may đến đất Đồng Châu mẹ con lại được trùng phùng. Tuy xa cách nhau đến năm mươi năm, mẫu tử được đoàn viên, ông lấy làm vui mừng. Ông liền rước mẹ về ở chung và phụng dưỡng tận tình.

  Nguyên bản:
   Thất tuế sinh ly mẫu,
   Sâm thương ngũ thập niên,
   Nhất triêu tương kiến diện,
   Hỷ khí động hoàng thiên.  Có nghĩa là:
   Lên 7 tuổi phải lìa xa mẹ đẻ.
   Cách biệt như sao hôm sao mai đã 50 năm.
   Một sớm được thấy lại mặt nhau.
   Mừng vui cảm động đến trời.  Diễn Quốc Âm:
   Chu Thọ Xương làm quan Tống đại,
   Mẹ sinh ra bảy tuổi lìa lòng,
   Bởi vì đích mẫu chẳng dung.
   Đem thân bồ liễu, bạn cùng nước non.
   Muôn nghìn dặm, mẹ con xa khuất.
   Năm mươi năm trời đất bơ vơ,
   Sinh con những tưởng cậy nhờ.
   Cái thân sung sướng bây giờ mà chi?
   Bỏ quan chức, quyết đi tìm tòi,
   Nặng lời thề nói với gia nhân,
   Thân này chẳng gặp từ thân,
   Thời liều sống thác với thân cho đành.


  Nhị Thập Tứ Hiếu

  Lý Văn Phức

  TRUYỆN THỨ XXIV - Hoàng Đình Kiên


  Người đời nhà Đường, làm quan đến chức Thái Sử, một chức quan coi về việc chép sử, thờ cha mẹ rất có hiếu. Tuy làm chức quan cao, nhà có nhiều đầy tớ hầu hạ, nhưng ông tự mình săn sóc đến những thứ cần dùng của cha mẹ. Những đồ dùng tiểu tiện của cha mẹ, dù dơ bẩn thế nào, ông cũng chính tay lau rửa và không bảo đầy tớ làm.

  Nguyên bản:
   Quý hiểm văn thiên hạ,
   Bình sinh hiếu sự thân,
   Thân thân địch niệu khí,
   Bất dụng hoản gia nhân
  .


  Có nghĩa là:
   Sang giàu thiên hạ đều nghe tiếng,
   Thường ngày phụng dưỡng cha mẹ rất hiếu thảo
   Chính tay lau rửa đồ dùng tiểu tiện của cha mẹ,
   Không bao giờ sai bảo người nhà làm
  .


  Diễn Quốc âm:
   Triều Nguyên Hữu có thầy Tăng trực,
   Là họ Hoàng ngồi chức sử thần,
   Ơn vua đã nhẹ tấm thân,
   Phận con, vẫn giữ thờ thân như ngày.
   Đồ dơ bẩn tự tay lau chuốt,
   Việc tầm thường chẳng chút đơn sai,
   Há rằng sai khiến không ai,
   Đem thân quan trọng thay người gia nô,
   Chức nhân tử phải cho cần khổ,
   Có mẹ cha mới có thân ta,
   Cho hay đạo chẳng ở xa,
   Hay là hiếu tử mới ra trung thần
  .


  ---------------------------------------------------------------------- -

  Để giới thiệu truyện Nhị Thập Tứ Hiếu trong phần Khai Mào, Lý Văn Phức đã nói qua về sự hiếu thân là trọng trong đạo làm người. Con người quên công sinh thành của cha mẹ không còn xứng đáng đứng trong trời đất nữa:
   Người tai mắt đứng trong trời đất,
   Ai là không cha mẹ sinh thành,
   Gương treo đất nghĩa trời kinh,
   Ở sao cho xứng chút tình làm con.
   Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết
   Thì suy ra trăm nết đều nên,
   Chẳng xem thuở trước Thánh Hiền,
   Thảo hai mươi bốn, thơm nghìn muôn thu.
  Trong phần Kết luận, tác giả tóm tắt lại những ý chính trong bao nhiêu truyện của các bậc hiếu tử, từ những người đỗ đạt ra làm quan cho đến những hạng thứ dân, không ai có thể vượt qua đạo lý cổ nhân, và không ai quên được Tam cương và Ngũ thường. Cho nên, mọi người đều phải xem chữ hiếu là trọng:
   Bấy nhiêu cổ tích cổ nhân về trước.
   Cách nghìn xưa như tạc một lòng,
   Kể chi kẻ đạt người cùng,
   Lọt lòng ai trốn khỏi vòng di luân,
   Buổi công hạ cảm thân dày đội,
   Xa hương quan gần cõi Thánh Hiền,
   Trông vào những thẹn bóng đèn,
   Muốn lưu gia phạm, nên truyền quốc âm.  Hết truyện 23,24, Giới thiệu và Kết luận


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group