• Biết bò [ lilnhandragon1 ] Biết bò
    Gửi tin nhắnTài khoản YahooTài khoản AIMAbout

Kiếp Nghèo H..ết đời sống kiếp bạc phần À..h thì chịu láy số phận mà thôi T..hân tôi suốt kiếp nghèo nàng H..ương tình đã có một lần khổ đau A..i kia bỏ tôi vì tiền N..ghèo thì chãng có được gì cho em H..ỡi sao số phận phũ phàng? N..hiều khi muốn nói mà không nên lời H..ận đời hận mãi kiếp nghèo Â..n tình nay chãng còn chi N..ghĩ ra cũng tại kiếp nghèo mà thôi Hà Thanh Nhân

Status Friends [ 33 ] [ Xem hết ] [ Ask ]


Shoutbox


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group