• Mầm non [ chieuha ] Mầm non
  Gửi tin nhắnAbout

Chiều chỉ đến khi hạ sang, thu về thì hạ vắng .......

Status Friends [ 19 ] [ Xem hết ] [ Ask ]


Shoutbox

 • thts: Yeah, finally i'm back, but everything is changed.

 • Amar: miss u 2

 • katkatt: sis hổng làm mod nữa because I am so lazy á CH, có gì đâu muh CH hixhix dzị

 • ĐẸP TRAI KHÉT TIẾNG: liếc con mắt ben fãi, liếc con mắt ben trái, cã 2 mát cùng liếc hum coá ai huh ? ... mát woá á !

 • vy_vychen: ch sương sương

 • CT: Kat

 • katkatt: thấy Prince Cê Tê hun CH á

 • CT: thấy gì á Kat cho CT thấy với

 • lanhchanh: ch thất tìn hẻ

 • katkatt: những gì đến mau cũng sẽ đi mau á CH

 • katkatt: thấy rồi nghen

 • CT: CH

 • CT:

 • katkatt: thanks CH, this is only temporary, I just want to help to clean up forums without reporting

 • CT:

 • katkatt: ummm, thinking the prince Cê Tê must pay for K&R company mới được

 • katkatt: dzị là 50K is worth right

 • katkatt: oh biết gồi Congrat nha


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group