• khoảng 2 10 năm trước, Edit: 1
    0 góp ý

    Tết sắp đến rồi, mây có biết chăng
    Trời Hà Nội lại bao lần trở gió
    Con gió cuối mùa đưa mây về quê cũ
    Chở mây đi về miền Bắc yêu thương

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group