• khoảng 2 10 năm trước, Edit: 1
    0 góp ý

    Cơn gió tuần nay quá lạnh lùng
    Trăm công ngàn việc mãi lông bông
    Để mây nhớ gió chắc buồn lắm
    Vì gió bây giờ đang nhớ mây

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group