• khoảng 2 10 năm trước, Edit: 1
  1 góp ý

  Ngày xưa anh cứ hay mơ
  Tối ngày mộng mị uớc mơ ...rất hiền
  Giờ anh lắm bạc nhiều tiền
  Không còn mơ mộng ,trách phiền ngày đêm
  Nghe than đầu nhức, nhức thêm..
  Thôi thà chiu ế chớ nên thuận lòng
  Cho dù bạc phận cô phòng Anh
  Nguời "ngày mộng" , đừng hòng theo tui 1.  tieu_ngu_nhi viết khoảng 2 10 năm trước
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group