• khoảng 2 10 năm trước, Edit: 0
    0 góp ý

    Hôm nay gió muốn thành hoa
    Muốn mây thành đất hòa nhau nụ cười
    Bao giờ trọn vẹn cuộc đời
    Gió ôm mây trắng cho trời mãi xanh

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group