• khoảng 2 10 năm trước, Edit: 2
    0 góp ý

    Anh gió đâu rồi, gió cưng ơi ?
    Giờ mây lơ lững ở bên trời
    Đợi gió đưa mây vào giấc ngủ
    Thì thầm bên tai những vần thơ

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group