• khoảng 2 10 năm trước, Edit: 3
    0 góp ý

    Em như mây xanh trời cao
    Anh như cơn gió xa xa cuối trời
    Yêu em không nói nên lời
    Anh đây chỉ muốn suốt đời bên em

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group