• khoảng 2 10 năm trước, Edit: 0
  0 góp ý

  Gió mang tấm áo phong sương
  Đưa người đến tận phương trời xa xăm
  Gió đem theo tấm thân gầy
  Để lại cho núi rừng cây uá tàn

  Người về có nhớ ai chăng?
  Nhớ người đan áo, nhớ người đưa cơm
  Người đi có tiếc điều gì?
  Tiếc lời chưa ngỏ, tiếc tình chưa phai

  Thầm mong cho gió tạm ngừng
  Đưa manh áo cũ của người dừng chân
  Thầm mong cho gió đừng bay
  Đưa mây tụ hợp, tìm nơi quay về

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group