• khoảng 2 10 năm trước, Edit: 0
  3 góp ý

  Bài thơ tình gió bao lần định viết
  Biết bao lời nhưng gió vẫn lặng yên
  Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
  Mây như mộng, ấm trong vòng tay gió 1. Mùa hè nắng lắm rùi
  Gió đuổi mây đi thôi
  Nhường chỗ cho mặt trời
  Chiếu sáng khắp muôn nơi

   Amar viết khoảng 2 10 năm trước
 2.  Mây.Nắng viết khoảng 2 10 năm trước
 3. sao mà khóc vậy
  sao kỳ kỳ hông hiểu gì hết, tuy là Amar nói gió đuổi mây, nhưng gió đi đêm đâu mang mây đi đến đấy thôi mà, còn Amar nói là 2 người kiếm chỗ riêng tư mà trò chuyện, để dành chỗ công cộng cho mọi người

   Amar viết khoảng 2 10 năm trước
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group