• khoảng 1 10 năm trước, Edit: 0
  0 góp ý

  Tình Đầu Mãi Yêu

  VA^`ng tra(ng khuya van nhu* ho^m nao nhu*ng tim em da trao ve^` ai

  Ti`nh da^`u doi ta ngo*~ ko chia li`a, em no*i da^u xin ha~y mau quay ve^` da^y

  Ngu*o*`i no*i dau biet cha(ng no*i na`y, bao de^m thu*o*n g nho* em nguoi dau co hay....

  ngu*o*`i ra ddi da~ ko quay ve^` nhu*ng trong tim anh ma~i chi yeu mi`nh em.

  O^i bao nhieu de^m do*n co^i trong mu*a khi ta chia tay em o*i, nho*' cha(ng nu. ho^n ngay na`o, bao nga`y tha'ng la.i ve^` luo^n co`n ma~i ti`nh da^`u ho*~i em....

  Nga`y be^n nhau da^u ai hay bie^'t se~ ko^ co`n nhau, ma^'t em trong do*`i ngu*o*`i o*i co biet anh luon nho*' ngu*o*`i. khi cuoc do*`i thieu va('ng nu. cu*o*`i tho* nga^y. Vi` sao lai quay ve^` de^? anh the^m la^`n dau

  Ngay yeu nhau dau ai hay biet se ko co`n nhau, mat em trong do*`i ngu*o*`i o*i co' biet anh luon nho*' ngu*o*`i. Chu'c em cuoc ti`nh ma~i ma~i mo^.t do*`i ye^n vui. Du` cho nga`y sau ngu*o*`i se~ que^n di ti`nh anh, gia^'c mo* nay xa vo*`i....

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group