• khoảng 1 10 năm trước, Edit: 0
    1 góp ý

    xa anh nước mắt tuông rơi từng đêm buồn
    con tim héo hắt trông chờ mỏi mòn người nơi nào ?  1. right here .. right here!! ..

     TaK viết khoảng 1 10 năm trước
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group