Albums

em đang múa lân hí hí ;))

Photo Album: Photo of the day
3 comment(s)

  1. múa lân cái trống nhìn kì dzợ lolz where r u kẹo

     billclinton408 October 04, 2009
  2. nhìn gióng cãnh ở VN vậy :-D

     Lòng Trắc Ẩn October 04, 2009
  3. em đang chụp hình đó anh bò =)) @ken : thì đang ở VN mừ :d

     Mây.Nắng October 04, 2009
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group