Albums

Kiều Nữ và Đại Gia =))

Photo Album: Photo of the day
4 comment(s)

 1. ai là kiều nữ, ai là đại gia vậy ta?

   con_coc_xanh November 01, 2009
 2. thì 4 cô kiều nữ và 1 anh đại gia ở trên đó anh hông thấy àh :d

   Mây.Nắng November 01, 2009
 3. à à ... chùi ui, anh nhìn thế nào tưởng mí con thạch sùng =)) tủi già mét kém rùi =))

   con_coc_xanh November 01, 2009
 4. mí con thạch sùng có giá lắm á =)) già rùi đeo kính lão đi anh =))

   Mây.Nắng November 01, 2009
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group