Albums

My first professional photoshoot

Photo Album: Photo of the day
11 comment(s)

 1. sắc mặt hong được tốt .. coi chừng gặp xui xẻo đó .. :-D

   Lòng Trắc Ẩn May 13, 2012
 2. not too bad :)

   TayThi92 May 13, 2012
 3. Thanks sis Thi. No thank Ken!

   lovely_allie May 13, 2012
 4. nô thank hay thank cũng gặp xui xẻo mà .. Laugh crying ..

   Lòng Trắc Ẩn May 13, 2012
 5. sao bạn lại trù ẻo mình thế kia ? Hình như mình đâu có thù nhau.

   lovely_allie May 13, 2012
 6. Sợ hông nè .. :P

   Lòng Trắc Ẩn May 13, 2012
 7. Bash head ken ăn nói xui xẽo Evil

   Venus May 13, 2012
 8. Ken học coi tướng hùi nào dzạ hahaha

   mltr May 14, 2012
 9. [color=blue] =)) .. [/collor]

   Lòng Trắc Ẩn May 14, 2012
 10. model is beautiful, but photographer didn't :) y ken la dzi đo :P

   katkatt May 15, 2012
 11. :P ..

   Lòng Trắc Ẩn May 16, 2012
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group