Please read before downloading

  • katkatt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Sau khi delete spams Mobile devices forum, Kat thấy các bạn đều có những câu hỏi giống nhau về nội dung: "Làm sao download", "không thấy link," hoặc "Nút Thanks ở đâu" ......etc ....

    Khi click vào Thanks , you can see the link and download normally


    Below is the pix helping you guys to visualize before asking questions and say thanks một cách vô ích .    Member nào hỏi những câu hỏi tương tự như trên hoặc say "thanks," "cảm ơn" sẽ bị BAN!!!!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group