Lời tỏ tình chưa dám nói - Đào Việt Duy

 • 8hột_zịt_lộn

  khoảng 1 10 năm trước
 • gf mình tên Thị Mẹt làm thơ sao giờ Laugh crying

 • daovietduy

  January 10th 2014, 12:07 pm
 • Gần 7 năm rồi mới quay lại đây, nhớ quá ngày xưa ... Nơi đây đã từng đối đáp luận thơ với các bạn blueheart, shapeofmyheart, không biết các bạn còn hoạt động trong diễn đàn không ta :(

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 10th 2014, 11:18 pm
 • 1 người ra thiên cổ .. 1 người thì biệt tích .. Innocent

 • daovietduy

  January 11th 2014, 3:56 am
 • Ra thiên cổ là sao vậy bạn?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group