Truyện Lưu Bình Dương Lễ

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ken nghe nói truyện này bằng thơ Nôm, có ai biết xem ở đâu hong vậy .. Laugh

  • khowa

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mình nhớ nhớ hình như đã đọc truyện Lưu Bình Dương Lễ ở đâu thì phải,bạn tìm ở mấy sách hay truyện bằng thơ Nôm thử xem.
    Truyện Tam Độ Mai hình như cũng là truyện thơ Nôm,nội dung thế nào quên khuấy luo6n


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group