DUYÊN ĐỜI - khucmua

 • Mi Kha

  khoảng 1 10 năm trước
 • hoamocmienthang3 wrote:
  DUYÊN BẾN PHẬN ĐÒ

  Uổng công bến đã đợi đò
  Theo trăng đò mãi chở thơ nơi nào
  Chơ vơ bến vắng hư hao
  Đêm khuya lau lách xạc xào gợi thương
  Nỗi niềm xưa cũ vấn vương
  Mà đò với bến 2 đường cách xa
  Vần xưa ý cũ lệ nhòa...


  Hoamocmienthang3  Bờ Bến Lặng

  Tính chi mà uổng công chờ
  Xa nhau từ thuở bài thơ chưa vần
  Con đò mê mãi tìm trăng
  Một bờ bến lặng tần ngần ngóng theo

  Dám đâu mơ chuyến đò neo


  Mi Kha

 • hoamocmienthang3

  October 19th 2013, 9:19 am
 • TIẾN NGƯỜI

  Ngang qua đời nhau một chút
  Rồi đi như thu vội vàng
  Lòng như mặt hồ hoang lạnh
  Sóng gợn mắt buồn mênh mang


  HMMT3

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 25th 2015, 7:46 pm
 • Có những khi gần chẳng nói ra
  Nỗi niềm ưu tư với người ta
  Làm sao đi vào vườn thương nhớ
  Trao chút tin yêu rất thật thà...


  LTA


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group